M85 Elektra Outlet – m85outlet.hu Adatkezelési tájékoztatója
Hatályos: 2021. július 01. napjától

I. Bevezetés

Benkő Dávid Dániel 9441 Agyagosszergény, Arany János út 21. szám alatti egyéni vállalkozó, mint Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója tartalmazza Önök, mint Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

Jelen adatkezelési tájékoztató az m85outlet.hu oldallal, ott elérhető webáruház használatával, a vállalkozás direktmarketing tevékenységével, közösségi oldalainak követésével, eMAG Marketplace útján történő megrendeléssel kapcsolatban felmerülő személyes adatok kezeléséről, az azzal kapcsolatos jogairól ad az uniós és a hazai jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást, így kérjük, hogy jelen tájékoztatót figyelmesen olvassa el.

Az Adatkezelő kötelezettségvállalása:

Vállalkozásunk, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos miden tájékoztatás megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elvárásoknak.

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak jogszabályban meghatározottak szerint és az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

Minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédelmi intézkedéseket.

Bármilyen kérdése, észrevétele, javaslata esetén állunk szíves rendelkezésére a jelen tájékoztató III. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikén.

Tisztelettel:
Benkő Dávid Dániel
egyéni vállalkozó
Adatkezelő

II. Értelmező rendelkezések

(Fogalomtár)

FogalomEgyszerűsített (köznyelvi) megfogalmazás
Érintettaz a személy, akiről személyes adatokat kezel az adatkezelő, jelen esetben ez a személy Ön.
Adatkezelőaz a személy, aki személyes adatokat kezel Önről, jelen esetben Vállalkozásunk.
Adatfeldolgozóaz a személy, aki az adatkezelő nevében kezeli az Ön személyes adatait.
Személyes adatÖn személyére utaló bármilyen azonosító: pl. név, születési hely, idő, személyi azonosító, képmás, egészségügyi adat, stb.
AdatállományÖnről és más érintettről kezelt adatok valamilyen szempont alapján rendszerezett csoportja.
Adatkezelésszemélyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, lekérdezése, betekintés személyes adatokba, ilyen adatok felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése, elérhetővé tétele, személyes adatok összeghangolása, összekapcsolása, azok korlátozása, törlése, megsemmisítése.
Adatfeldolgozása személyes adatokon végzett bármilyen technikai művelet.
Címzettaz a harmadik személy, aki részére az adatkezelő Önről kezelt személyes adatokat továbbítja.
Érintett hozzájárulásaÖn jogszabálynak megfelelő tájékoztatást követően adott hozzájárulása az adatkezelő részére a személyes adatainak kezelésére.
Harmadik féladatkezelőn, érintetten, adatfeldolgozókon, vagy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazásában, megbízásában álló személyeken kívül álló személy.
Különleges adatÖn politikai beállítottsága, vallási meggyőződése, egészségére vonatkozó információk.
Bűnügyi személyes adataz érintett volt-e büntetve, van-e ellene folyamatban büntetőeljárás, ide tartozik például az erkölcsi bizonyítvány is.

III. Adatkezelő, adatfeldolgozó személye

Az Ön személyes adatainak Adatkezelője: Benkő Dávid Dániel egyéni vállalkozó

Adatkezelő elérhetőségei:

Vállalkozás neve: Benkő Dávid Dániel e.v.
Nyilvántartási száma: 52159033
Adószáma: 68723017-2-28
Statisztikai számjele: 68723017464323108
Székhelye: 9441 Agyagosszergény, Arany János út 21.
Fióktelepek: 9330 Kapuvár, Győri út 60.
9441 Agyagosszergény, Széchenyi utca 43.
9330 Kapuvár, Ipartelep út 6.
Postai levelezési címe: 9330 Kapuvár, Győri út 60.
Telefonszám: +36-96/259-992; +36-70/610-0343
E-mail címe: info@elektraoutlet.hu
Weboldal: m85outlet.hu

Tárhelyszolgáltató: Terpola Web & Marketing
Tárhelyszolgáltató adószáma: 60250672-1-28
Tárhelyszolgáltató székhelye: 9330 Kapuvár, Fő tér 14.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: terpola@terpola.hu

Facebook: @m85outlet
Instagram: M85 Elektra Outlet

A Vállalkozás Adatfeldolgozói:

Az Adatkezelő rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat Adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az Adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az Adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

Adatfeldolgozó neveElérhetőségeMilyen tevékenységet lát el?
Terpola Web & Marketingterpola@terpola.hutárhelyszolgáltató
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.info@gls-hungary.com
házhozszállítás
G.E. Logisztika Kft. (HDT)info@homedt.huházhozszállítás
Taylorsoft Magyarország Kft.info@billcity.huonline számla
Németh Tihamérnésaci@sacibt.hukönyvelés
Barion Payment Zrt.https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/bankkártyás fizetés
UAB MailerLiteinfo@mailerlite.com www.mailerlite.com/privacy-policyhírlevélküldés

Tisztelettel tájékoztatjuk Önt, hogy személyes adatait kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése során továbbítjuk harmadik személy részére.

A Munkavállalóink a munkavégzéshez, Adatfeldolgozóink a feladat elvégzéséhez, teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig férnek hozzá az Ön személyes adataihoz.

IV. Általános tájékoztatás a személyes adat kezelésről

1. Kezelt személyes adatok jellemző köre

Az Adatkezelő számos adatkezelési célból kezel személyes adatokat. A személyes adatok nagyobb részét az Érintettől, azaz Öntől szerzi be.

A kezelt személyes adatok jellemzően az alábbiak: név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím stb.

2. Személyes adatainak kezelésének jogalapja

2.1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Például: Amennyiben Ön szeretné az Adatkezelővel a kapcsolatot felvenni, ahhoz szükséges nevének, telefonszámának, elektronikus levelezési címének megadása, hogy kérdéseire az Adatkezelő tájékoztatást nyújthasson.

2.2. Szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Például: A szerződés megkötéséhez elengedhetetlen az egyeztetés, információcsere. Ennek érdekében szükséges legalább nevét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, szállítási és számlázási címet az Adatkezelő részére megadni.

2.3. Az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Például: Megfelelő adattartalmú számla kiállításához szükséges az Ön neve és címe.

2.4. Az adatkezelés az Ön vagy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges

Például: Baleset, katasztrófa, humanitárius vészhelyzet, járvány esetén telefonos értesítés.

2.5. Az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Például jogos érdek lehet: üzletünkbe belépett személyek élet és testi épségének védelme, balesetmegelőzés, vagyonvédelem.

3. Adatkezelés célja

Személyes adatai kezelésének célja lehet például: kapcsolatfelvétel, regisztráció, webáruházon történő rendelés teljesítése, panaszkezelés stb.

V. Adatkezelés tipikus esetei

1. Kapcsolatfelvétel

1.1. Személyesen, telefonon, e-mailen, messengeren

– Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a tevékenységünkről, Érintettek kérdéseinek megválaszolása.

– A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

– Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

– Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, amennyiben felek között adásvételi szerződés nem jön létre és az Érintett hozzájárulását nem vonja vissza, úgy a személyes adatok a kapcsolatfelvételtől számított 6 (hat) hónapon belül törlésre kerülnek.

– Adattovábbítás: nem történik.

1.2. Postai úton, elektronikus úton és személyesen eljuttatott önéletrajzok, motivációs levelekben található személyes adatok kezelése

– Adatkezelés célja: Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázók e-mail útján, postai úton és személyesen önéletrajzokat, motivációs leveleket küldjenek részére munkaerő felvétel, munkavállaló létszám optimalizálása céljából.

– Adatkezelés jogalapja: pályázó (Érintett) önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

– Kezelt adatok köre: önéletrajzban megjelölt személyes adatok, személyes meghallgatás során készített jegyzetekben szereplő személyes adatok

– Adatkezelés időtartama: a pályázó hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 (egy) évig, amennyiben a pályázat sikeres volt úgy az önéletrajz, motivációs levél elhelyezésre kerül a munkavállaló személyi anyagában.

1.3. Nem természetes személy Vásárló/Partner kapcsolattartójának személyes adatai

– Az adatkezelés célja: A jogi személy/egyéni vállalkozó vevőkkel való kapcsolattartás, a létrejött adásvételi szerződés teljesítése – pl. a kiszállítás teljesítése, kellékszavatossági igény elbírálása, szavatossági kötelezettség teljesítése – céljából kezeli a vevő által megnevezett kapcsolattartó természetes személy személyes adatait. A jogi személy/egyéni vállalkozó partnerekkel (pl. beszállító, futárszolgálat) történő kapcsolattartás.

– A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, adásvételek esetén: jogi személyhez nem köthető kiszállítási cím, partnerek esetén: munkakör.

– Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő és a nem természetes személy vevő/partner jogos érdeke: GDPR 6. cikk (1) f) pontja. Érdekmérlegelési teszt készült, amelyet kérelem esetén a kapcsolattartó személy rendelkezésére bocsát az Adatkezelő.

– Jogos érdek: Harmadik személy (vásárló/partner) és Adatkezelő jogos érdeke ugyanaz. A felek kizárólag a nem természetes személy vásárló/partner által megjelölt természetes személyen keresztül tudnak kapcsolatot tartani egymással. A felek jogos érdeke a szerződések megkötése, szerződések teljesítése során a kommunikáció elősegítése.

– Az adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. Az egyéb számviteli bizonylaton nem szereplő személyes adatot a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.

– Adattovábbítás: kizárólag a jogszabályban meghatározott, hatáskörrel és illetékes hatóságok részére történik, egyéb esetben az adattovábbításhoz az Érintett hozzájárulása szükséges.

– Adatok forrása: nem természetes személy vevő/partner, gazdasági társaság esetén a képviselő személye, lakcíme a társaság cégkivonatáról megismerhető (nyilvános adat).

Fontos, hogy a kapcsolattartó természetes személyt megilleti a tiltakozás jogai is, amelyről részletes tájékoztatást jelen tájékoztató VII. fejezetében talál.

2. Webáruház

2.1. Regisztráció

– Adatkezelés célja: Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az Érintettek a webáruházban regisztráljanak. A regisztráció folyamata és szabályai az ÁSZF II.2.1. pontjában megismerhetőek. Célunk a regisztráció biztosításával az, hogy az Érintettek számára gyorsabbá, kényelmessebbé, biztonságosabbá tegyük a webáruház használatát.

– Adatkezelés jogalapja: vevő/megrendelő (Érintett) önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a) pontja), Ektv. 13/A.§ (1)-(3)

– Kezelt adatok köre: számlázási adatok (vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), ország, irányítószám, település, utca, házszám, megye), telefonszám, e-mail cím, eltérő szállítási adatok (vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), ország, irányítószám, település, utca, házszám, megye), rendelési jegyzet (nem kötelező).

– Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a regisztráció törlésének napjáig.

– Adattovábbítás: nem történik.

2.2. Természetes személy vásárlók adatai

– Adatkezelés célja: Vállalkozásunk többnyire természetes személyek részére értékesít termékeket, ebből kifolyólag a nálunk történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás céljából Vállalkozásunk kezeli a természetes személyek vásárlók meghatározott személyes adatait. Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az Érintettek a webáruházban regisztrált felhasználóként vagy vendégként vásároljanak.

Tájékoztatjuk, hogy jelen pontban meghatározott adatkezelés a köztünk létrejött adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, amennyiben a kötelező adatok szolgáltatása elmarad, úgy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

– Az adatkezelés jogalapja: szerződésteljesítés (GDPR 6. cikk (1) b), valamint az Adatkezelőt, mint eladót terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, egyéb kapcsolattartási címek vonatkozásában az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a), Info tv. 5.§ (1)b), Ektv. 13/A.§ (1)-(3).

– A kezelt adatok köre: számlázási adatok (vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), ország, irányítószám, település, utca, házszám, megye), telefonszám, e-mail cím, eltérő szállítási adatok (vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), ország, irányítószám, település, utca, házszám, megye), rendelési jegyzet (nem kötelező), vásárlás napja, időpontja, helye, vásárolt termék megnevezése, mennyisége, ára, kiszállítás időpontja, (kizárólag regisztrált vásárlók esetében: jelszó), szükség szerint bankszámlaszám.

– Az adatkezelés időtartama: A vásárló adatait a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük. A számviteli bizonylatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes, szerződés teljesítéséhez nem szükséges kapcsolattartási címek esetén, a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.

– Adattovábbítás: kizárólag a jogszabályban meghatározott, hatáskörrel és illetékes hatóságok részére történik, egyéb esetben az adattovábbításhoz az Érintett hozzájárulása szükséges.

Online bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a Vállalkozásunkhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Vállalkozásunk a webáruházban megrendelt termékekről számlát állít kis és küld meg Önök részére. A számlák kiállítása során a számla kötelező adattartalmának rögzítése érdekében (pl. név, számlázási cím, adószám/adóazonosító jel) személyes adatokat ad át Taylorsoft Magyarország Kft. (Billingo online számlázó) részére.

2.3. Értesítés készlethiányos termék elérhetőségéről

– Adatkezelés célja: Az egyes termékekre történő kattintáskor, a termékek ára alatt talál információt arról, ha az éppen nem elérhető, nem rendelhető (Elfogyott). Amennyiben készlethiányos terméket szeretne rendelni, úgy kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségeink egyikén. Ebben az esetben az Adatkezelő e-mail útján tájékoztatja arról, hogy készleten lesz a keresett árucikk.

– Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a) pontja), Ektv. 13/A.§ (4).

– Kezelt adatok köre: telefonszám, e-mail cím, név.

– Adatkezelés időtartama: Hozzájárulásának visszavonásáig, szerződéskötés hiányában a kapcsolattartás kezdetétől számított 6 hónapig.

2.4. Szavatossági, jótállási ügyek kezelése

– Az adatkezelés célja: Az Érintett által vásárolt termékre vonatkozó szavatossági, jótállási kötelezettség teljesítése.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (Info tv. 5.§ (1) bekezdés b) pont, GDPR 6. cikk (1) c): Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet).

– A kezelt adatok köre: Érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a vásárlás adatai (termék megnevezése, jellemzői, ára, vásárlás napja, ideje, szállítási cím), a vásárolt termékkel kapcsolatos kifogás.

– Az adatkezelés időtartama: A jegyzőkönyvet annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni a vállalkozás.

– Adattovábbítás: hatóságok részére jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt.

2.5. Panaszkezelés (írásban e-mailben, levélben, szóban)

– Az adatkezelés célja: Számunkra kiemelkedően fontos, hogy a vásárlók elégedettek legyenek az általunk értékesített termékkel, az értékesítés folyamatával. Ha egy vásárló elégedetlen a tevékenységünkkel és panaszt terjeszt elő a vállalkozással szemben, akkor a panaszt teljes körűen kivizsgáljuk és a vizsgálat eredményéről tájékoztatjuk az Érintettet. A panaszkezelés folyamatáról az ÁSZF VIII. pontjában talál részletes tájékoztatást.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a) pontja), valamint az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pont, GDPR 6. cikk (1) c): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény).

– A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, termék megnevezése és annak adatai, számla adatai (vásárlás ideje, termék ára), termékről készült fotó (ha szükséges), a panasz részletezése, szóbeli panasz esetén panaszazonosító száma.

– Az adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. A panaszt, arról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig vagyunk kötelesek őrizni.

– Adattovábbítás: hatóságok részére jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt.

2.6. Nyereményjátékok (sorsolások, szavazások)

Nyereményjátékok, egyéb eseti adatkezelések adatkezelésének szabályait egyedileg, az adott eseményhez kapcsolódóan határozza meg a Vállalkozás az adott nyereményjáték jellegzetességeinek megfelelően azzal, hogy jelen adatkezelési tájékoztató az V. fejezet kivételével alkalmazandó.

2.7. A vállalkozás direktmarketing tevékenysége folytán történő adatkezelés

– Az adatkezelés célja: A Vállalkozás direkt marketing tevékenységet folytat oly módon, hogy a honlapján – akár a regisztráció, akár rendelés során is – lehetőség van arra, hogy az Érintett személyek feliratkozzanak a hírlevelére, amelyben az aktuális termékekről, akciókról, promóciókról tájékoztatja a feliratkozókat, azaz reklámokat küldünk el részükre.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a) pontja), Ektv. 13/A.§ (4), Grtv. 6.§ (1) a).

– A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

– Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. Nem küldünk kéretlen reklámüzenetet, a hírlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a jelen szabályzat III. pontjában meghatározott elérhetőségek bármelyikén, az egyes hírlevelekben található „Leiratkozom a hírlevélről”, vagy saját fiókjában a „Beállításaim-Személyes adataim” gombra kattintással.

– Adattovábbítás: nem történik.

2.8. A honlap látogatása

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás, statisztika készítés és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a) pontja), Ektv. 13/A.§ (4).

– A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe.

– Az adatkezelés időtartama: maximum 60 nap

– Adattovábbítás: nem történik.

2.9. Cookie

A webáruház kényelmes használata érdekében cookiekat használunk. A cookiek, azaz a sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket a weboldalunk felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A cookiekat a hatályos jogszabályok szerint csak akkor tárolhatjuk az Érintett eszközén, ha arra feltétlenül szükség van az oldal működtetéséhez. A weboldal használatát segítő, minden egyéb típusú süti használatához az Érintett kifejezett engedélyére, azaz a hozzájárulására van szükségünk.

A m85outlet.hu weboldalon az alábbi cookiekat használjuk:

CookiePlatformCélMegőrzés
tk_aim85outlet.huWebshop működéshez szükségesmunkamenet
tk_lrm85outlet.huWebshop működéshez szükségesmunkamenet
tk_orm85outlet.huWebshop működéshez szükségesmunkamenet
tk_qsm85outlet.huWebshop működéshez szükséges30 perc
wordpress_test_cookiem85outlet.huWebshop működéshez szükségesmunkamenet
wordpress_*m85outlet.huWebshop működéshez szükségesMax. 30 nap
_ga…Googleelemzés1 év
ba_sidBarionelemzésmunkamenet
ba_vidBarionelemzésmunkamenet
ba_testBarionelemzésmunkamenet
mailerlite:webform:shownMailerLiteelemzésmunkamenet
mailerlite:webform:submittedMailerLiteelemzésmunkamenet
_fbcFacebookmarketing/elemzés2 év
_fbpFacebookmarketing/elemzés3 hónap
c_userFacebookfunkcionális1 év
datrFacebookmarketing/elemzés2 év
dprFacebookmarketing/elemzés90 nap
frFacebookmarketing/elemzés90 nap
sbFacebookmarketing/elemzés2 év
spinFacebookmarketing/elemzés1 év
usidaFacebookmarketing/elemzés1 év
xsFacebookmarketing/elemzés90 nap

Amikor az oldalt első alkalommal meglátogatja, akkor felugró ablak jelenik meg a képernyő alján, amely ismerteti az Önnel, hogy az oldal alapvető működéshez szükséges cookie-kon kívül, marketing jellegű cookie-kat is használhat.

– Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, statisztika készítése.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a) pontja), Ektv. 13/A.§ (4).

– Az adatkezelés időtartama: A sütit az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Weboldalunkra történő sikeresen bejelentkezést követően kódolt formában kerül cookie elhelyezésre a gépre helyileg és időszakosan, 30 napra.

3. Közösségi média

3.1. Az Adatkezelő Facebook oldalának követése

– Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő tevékenységének, elérhetőségeinek ismertetése, hirdetése céljából Facebook üzleti oldalt tart fenn, amelyet az egyes fogyasztók követhetnek. Az oldal kedvelése, követése esetén az Adatkezelő számára megismerhetővé válnak az Érintett nyilvános oldalának adatai.

– A kezelt adatok köre: Az Érintett Facebook oldalon regisztrált neve, nyilvánosságra hozott személyes adatai, profilképe.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a, Info tv. 5.§ (1) b).

– Az adatok forrása, azok kezelése, az átadás módja és annak jogalapja, adatkezelés időtartama, módja, adatok törlési és módosítási lehetőségei: Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelésre a Facebook szabályozása vonatkozik. Az Adatkezelő a közösségi oldaláról a kommenteket az Érintett kérelme (hozzájárulás visszavonása) esetén törli.

A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable

3.2. Az Adatkezelő Instagram oldalának követése

– Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő tevékenységének, elérhetőségeinek ismertetése, hirdetése céljából Instagram oldalt tart fenn, amelyet az egyes fogyasztók követhetnek. Az oldal kedvelése, követése esetén az Adatkezelő számára megismerhetővé válnak az Érintett nyilvános oldalának adatai.

– A kezelt adatok köre: Az Érintett Instagram oldalon regisztrált neve, nyilvánosságra hozott személyes adatai, profilképe.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a, Info tv. 5.§ (1) b).

– Az adatok forrása, azok kezelése, az átadás módja és annak jogalapja, adatkezelés időtartama, módja, adatok törlési és módosítási lehetőségei: Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelésre a Instagram szabályozása vonatkozik. Az Adatkezelő a közösségi oldaláról a kommenteket az Érintett kérelme (hozzájárulás visszavonása) esetén törli.

Az instagram adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

4. eMAG Marketplace rendszerén keresztül történő vásárlás

– Adatkezelés célja: Vállalkozásunk regisztrált eladó az eMAG Marketplacen, amelyen keresztül többnyire, de nem kizárólag természetes személyek részére értékesít termékeket, ebből kifolyólag a rendszeren történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás céljából Vállalkozásunk kezeli a természetes személy vásárlók meghatározott személyes adatait. Az Adatkezelő felhívja a figyelmét arra, hogy ezen személyes adatok kezelése során a Vállalkozásunk és az eMAG közös adatkezelőnek minősül.

Adatok forrása: eMAG (Extreme Digital-eMAG Korlátolt felelősségű Társaság)

Tájékoztatjuk, hogy jelen pontban meghatározott adatkezelés a köztünk létrejött adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, amennyiben az adatszolgáltatás elmarad, úgy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

– Az adatkezelés jogalapja: szerződésteljesítés (GDPR 6. cikk (1) b), valamint az Adatkezelőt, mint eladót terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, egyéb kapcsolattartási címek vonatkozásában az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a), Info tv. 5.§ (1)b), Ektv. 13/A.§ (1)-(3).

– A kezelt adatok köre: számlázási adatok (vezetéknév, keresztnév, vagy cégnév, irányítószám, település, utca, házszám, nem kötelező adószám/közösségi adószám, csoportos adószám, telefonszám), eltérő szállítási adatok (vezetéknév, keresztnév, irányítószám, település, utca, házszám, telefonszám, nem kötelező: e-mail cím), vásárlás napja, időpontja, helye, vásárolt termék megnevezése, mennyisége, ára, kiszállítás időpontja, szükség szerint bankszámlaszám, szállítás és fizetés módja.

– Az adatkezelés időtartama: A vásárló adatait a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük. A számviteli bizonylatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes, szerződés teljesítéséhez nem szükséges kapcsolattartási címek esetén, a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.

– Adattovábbítás: kizárólag a jogszabályban meghatározott, hatáskörrel és illetékes hatóságok részére történik, egyéb esetben az adattovábbításhoz az Érintett hozzájárulása szükséges.

Vállalkozásunk a megrendelt termékekről számlát állít ki és küld meg Önök részére. A számlák kiállítása során a számla kötelező adattartalmának rögzítése érdekében (pl. név, számlázási cím, adószám/adóazonosító jel) személyes adatokat ad át Taylorsoft Magyarország Kft. (Billingó online számlázó program) részére.

5. Tájékoztatás céltól eltérő adatkezelésről

Amennyiben az Adatkezelő az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérő cél érdekében is fel kívánja használni az Érintett (Ön) kezelt személyes adatait, úgy tájékoztatja Önt az eltérő célról és minden egyéb információról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt. A tájékoztatásra szóban (telefonon), személyes találkozás alkalmával, írásbeli tájékoztatás átadásával, e-mail cím rendelkezésre állása esetén, e-mail útján írásbeli tájékoztató megküldésével kerül sor.

VI. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő papír alapon, illetve elektronikusan végzi.

A papíralapú adattárolás az irattárban, zárható iratszekrényekben történik, amelyhez kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá.

Az elektronikusan történő adatkezelés a szigorú előírások alapján történik, az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

VII. Érintett jogai

Személyes adatai kezelése vonatkozásában Önt az alábbi jogok illetik meg:

1. Hozzáférési jog

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt Önnek arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, akkor hozzáférést biztosít az alábbiakhoz:

– adatkezelés célja;

– személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Ön személyes adatait közölte vagy közölni fogja;

– az Ön személyes adatainak tárolásának tervezett időtartama, amennyiben ez nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározásának szempontjai;

– tájékoztatás arról, hogy miként kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, illetve személyes adatainak kezelése elleni tiltakozási jogáról;

– panasz benyújtásának joga;

– amennyiben az adatokat nem Öntől kapta, úgy a forrásra vonatkozó minden információ.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak másolatát kérése esetén az Ön rendelkezésére bocsátja.

2. Helyesbítéshez való jog

Kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a hiányos adatokat.

3. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Önre vonatkozó személyes adatokat

A személyes adatok az alábbi esetekben is törlésre kerülnek:

– abból a célból, amelyből az adatkezelés megtörtént a személyes adataira már nincs szükség;

– Ön visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– Ön tiltakozik az adatkezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatai vonatkozásában tiltakozik az adatkezelés ellen;

– az Ön személyes adatait jogellenesen kezelte;

– az Ön személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

4. Korlátozáshoz való jog

Kérésre az Adatkezelő korlátozza a személyes adatainak kezelését, amennyiben az alábbiakban felsoroltak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

– az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri személyes adatai felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége az Ön személyes adataira, ennek ellenére Ön igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– az Adatkezelő által közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatai vonatkozásában Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra esik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget éveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

Az adatkezelés korlátozása alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő csak az Ön hozzájárulásával, vagy az Adatkezelő jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja az Ön hozzájárulása, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítse. Ez esetben az Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az Ön személyes adatait, amennyiben bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeli, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az e célból történő kezelés ellen. Tiltakozása esetén az Adatkezelő a továbbiakban a személyes adatokat e célból nem kezeli.

6. Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult kérni az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatok Ön részére vagy másik Adatkezelő részére történő továbbítását tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

7. Visszavonáshoz való jog

Személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez való hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulásán alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8. Adatkezelő eljárása

Az Adatkezelő az Ön személyazonosságának ellenőrzését követően, a kérelem kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb huszonöt napon belül a kérelemnek megfelelő formátumban – kivéve ha Ön másképp kéri – köteles teljesíteni a tájékoztatást.

Amennyiben az Adatkezelő elmulasztja az intézkedést az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor Ön a jelen tájékoztató VIII. pontjában meghatározott jogorvoslati jogaival élhet.

A tájékoztatás iránti kérelem teljesítése főszabály szerint díjmentes.

A fent részletesen megjelölt jogai gyakorlására irányuló kérelmek teljesítését az Adatkezelő megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy Önt nem állt módjában azonosítania.

Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő jogosult a kérelem teljesítését megtagadni, vagy a tájékoztatás elkészítésével felmerülő adminisztratív költségekre ésszerű díjat állapíthat meg. Az esetleges adminisztratív költségek felszámításáról a kérelem teljesítését megelőzően tájékoztatni kell Önt, így Ön ennek ismeretében jogosult a kérelmét fenntartani, módosítani vagy visszavonni.

VIII. Jogorvoslat

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezeléseit, az Ön jogait megsértette, úgy egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A felügyeleti hatóság döntésével szemben Önt megilleti a jogorvoslati jog.

2. Bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait nem a jogszabályoknak megfelelően kezeli, bírósághoz forduljon a jogsérelmének orvoslása iránt.

A pert Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A törvényszékek listája (név, elérhetőség), valamint illetékességkereső szolgáltatás elérhető a https://birosag.hu/ weboldalán.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben a fenti eljárásokat kezdeményezné, úgy küldje el részünkre is panaszát a III. fejezetben megadott elérhetőségeink egyikén, igyekezni fogunk orvosolni problémáját.

IX. Harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására.

Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e.

Például, ha Ön harmadik személy – például fogyasztó – nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az Érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amelyet jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból).

Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot.

Jelen tájékoztató III. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikén kapcsolatba léphet velünk.

X. Alkalmazandó jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban GDPR)

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.)

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény a

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

1. BEVEZETÉS

Az ElektraOutlet ( a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.);
– 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről (új Sztv.).

2.  DEFINÍCIÓK

2.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
2.4.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.5.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.6.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.7.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.8.nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.9.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy
az adatfeldolgozóval;

3. ALAPELVEK AZ ADATOK KEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben –
helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségteljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az
érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az ElektraOutlet tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük vevőinket. Felhívjuk az EletraOutlet részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5. A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás, statisztika készítés és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a szerver biztonsága, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe

6. A HONLAPON REGISZTRÁLÓ LÁTOGATÓK ADATAI

Az adatkezelés célja: a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele (így többek között annak megkönnyítése, hogy az érintettnek a webáruházban történő jövőbeni vásárlásai során ne kelljen megadnia minden egyes esetben az adatait), a weboldal használata céljából a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, továbbá statisztika készítése, valamint üzletpolitikai célú kapcsolatfelvétel, ezen belül hírlevelek és gazdasági reklámot is tartalmazó elektronikus levelek küldése, tájékoztatás küldése az aktuális információkról, akciókról az érdeklődők részére az érintett külön hozzájárulása esetén.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a regisztrációval ad meg.
A kezelt adatok köre:  név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, opcionálisan adószám (egyes esetekben kötelező jellegű)
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő a felhasználók személyes adatait legfeljebb a felhasználó által adott hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeli.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségen lehet kérni: info[kukac]elektraoutlet.hu

Nyereményjáték
Az adatkezelés köre és célja

Tájékoztatjuk, hogy csak a szükséges mértékben rögzítjük és használjuk fel a felhasználóink személyes adatait azért, hogy egy jól működő weboldalt tudjunk nyújtani és a tartalmainkat és szolgáltatásainkat tudjuk biztosítani.

Amikor használja a weboldalunkat, csak azokat a személyes adatait gyűjtjük, amelyeket a böngésző automatikusan megküld a szervereinkre. Ezeket az információkat ideiglenesen tároljuk egy ún. naplófájlban. A következő adatokat rögzítjük az Ön közreműködése nélkül és tároljuk mindaddig, amíg automatikusan nem törlődnek:

  • Kérést továbbító számítógép IP-címe,
  • Hozzáférés dátuma és ideje,
  • A lekért fájl neve és URL-je,
  • A Weboldal, ahonnan a hozzáférés történik (továbbító URL-je),
  • A használt böngésző típusa és adott esetben az Ön számítógépének operációs rendszere, valamint az internetszolgáltatójának neve.

Az említett adatokat a következő célokra kezeljük:

  • Általános adminisztráció
  • A weboldalhoz való zavartalan csatlakozás biztosítása,
  • A weboldal kényelmes használatának biztosítása

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az Ön hozzájárulása szolgál az adatkezelés jogalapjául.

Adattörlés és megőrzési időszak
A játék lezárultát követő 30 napon belül törlésre kerülnek az adatok.

7. COOKIE KEZELÉS

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, statisztika készítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A  honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza.
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
A külső szolgáltató által alkalmazott sütikkel kapcsolatos további, részletes tájékoztatást a 8. pontban Az internetes adatelemző szolgáltatók leírásban található.
Weboldalunkra történő sikeresen bejelentkezést követően kódolt formában kerül cookie elhelyezésre a gépre helyileg és időszakosan, 30-365 napra.

8. INTERNETES ADATELEMZŐ SZOLGÁLTATÓK

Facebook
Ez a weboldal egy úgynevezett Social Plug-Ins-t(„Plug-Ins) használ a facebookhoz, amit a facebook Inc., 1601 Willow Roadm Menlo park, Kalifornia, USA üzemeltet.
Amennyiben megnyitja valamelyik weboldalunkat, ami Plug-In-t használ, akkor a böngésző közvetlen kapcsolatot teremt a facebookkal. A Plug-Ins tartalmat a facebook az ön böngészőjére küldi, ezáltal összeköti a két weboldalt. A Plug Ins-on keresztül kap a facebook információt arról, hogy az érintett oldalt felkereste, akkor is, ha Önnek nincs facebook fiókja vagy éppen nincs bejelentkezve a facebook fiókjába. Ez az információ (beleértve az IP-címet is) az ön böngészőjéből közvetlen a facebook amerikai szerverére kerül továbbításra és tárolásra.
Ha be van jelentkezve a facebookon, és felkeresi a weboldalunkat, összekapcsolja azt az Ön facebook fiókjával. Ha Ön a Plug In-ok müködése alatt a weboldalon tevékenykedik, pl: megnyomja a „Tetszik“ gombot vagy egy megjegyzést fűz valamihez, ezek az információk is továbbítódnak facebook szerverére. Ezek az információk a facebookon keresztül nyilvánosságra kerülnek, amiket facebook ismerősei is látnak.
A facebook az így begyűjtött információkat reklám vagy piackutatás céljára valamint a facebok oldalak felhasználóbarátabbá tételére használja. A facebook ezek alapján állítja össze a felhasználói-, érdeklődési- és kapcsolati köröket/profilokat, pl az ön látogatói szokásainak megfelelő reklámok megjelenítésére, további facebook felhasználók értesítésére, arról, milyen aktivitást mutatott a weboldalunkon, illetve segíti a facebook szolgáltatásainak javítását.
Amennyiben nem szeretné, hogy a weboldalunkon történt látogatásai össze legyenek kötve a facebook fiókjával, ki kell jelentkeznie a facebook oldalunkról.
Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, és a további adatfeldolgozásokról, továbbá személyes adatok védelméről kérjük, olvassa el a Facebook Adatvédelmi nyilatkozatát.
Google +1
A honlapunkon használt Google +1 gomb, a sozial Netwerks Google Plus, ami a Google Inc.-t ,1600 Amphiteatre Parkway, MountainView, Kalifornia, Usa. cég tulajdona. Ha megnyitja valamelyik internetes oldalunkat, ami tartalmazza ezt a gombot, a böngésző segítségével kapcsolat jön létre a Google szerverével. A gomb tartalma továbbítódik a Google-n keresztül az Ön böngészőjére. Az adatok terjedelmére és tartalmára semmilyen befolyásunk sincs, ezt a google határozza meg. A google tájékoztatása alapján csak akkor kerülnek személyre szabott információk az ő birtokukba, ha Ön erre a gombra ráklikkel. Csak azon felhasználók adatai kerülnek továbbításra, akik be vannak jelentkezve, a többiek IP címe kerül továbbításra és feldolgozásra.
Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, és a további adatfeldolgozásokról, továbbá személyes adatok védelméről kérjük, olvassa el a Google Adatvédelmi nyilatkozatát.

9. WEBÁRUHÁZ

Az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, szerződés kötése, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a számviteli kötelezettség teljesítése céljából a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az ott meghatározott adatok (név, lakcím) .
A kezelt adatok köre:  név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, vásárolt termék megnevezése, ára, vásárlás ideje, szállítási cím, számlázási cím, adószám.
Az adatkezelés időtartama:
– a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a vásárlás esetében addig kezeli, amíg az érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.
– a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében az érintett marketing célú hozzájárulásának visszavonásáig
– a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.
A webáruházi rendelések kiszállítását vagy az adatkezelő végzi, vagy a vele szerződéses viszonyban álló MPL Posta végzi. A kiszállításhoz szükséges adatokat (név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, utánvét esetén a csomag értéke) adatkezelő átadja a futárszolgálatnak, melyhez a megrendeléssel adja hozzájárulását.
A megrendelés banki átutalással történő teljesítése esetén tudomásunkra jutott bankszámlaszámot a bank oldaláról banki titok védi, a könyvelő cég szintén titoktartási kötelezettséggel bír, tehát ez az adat nem továbbítható és nem is törölhető.

10. HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása,
A kezelt adatok köre: a feliratkozás dátuma, időpontja,  név, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy
– a kiküldött hírlevelek láblécében található „Leiratkozom ahírlevélről”, illetve „Beállításaim-Személyes adataim” hivatkozásokra kattintva,
– e-mail útján az info[kukac]elektraoutlet.hu címen.

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: 

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök: – a “Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. – a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb…) tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható az adatmódosítás menüpontban. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon a info@elektraoutlet.hu e-mail címen, vagy a +36706100343 -as telefonszámon. Fontos, hogy a rendelést követően ezt haladéktalanul tegye meg, mert akár 1 munkanapon belül kézbesíthetjük a megrendelt termékeket és akkor a tévedés korrigálására már nincs lehetőség. 

11. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A tárhely szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Ügyfélszolgálat:
Terpola Web & Marketing
9330 Kapuvár, Fő tér 14.
E-mail: terpola@terpola.hu
Tel.: +36 30 6597082

12. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Üzemeltető: Benkő Dávid Dániel e.v. – 9441 Agyagosszergény, Arany János utca 21. (Nem átvevőhely, a kézbesítés nem innen történik!)
Ügyvezető: Benkő Dávid Dániel e.v.
Ügyfélszolgálat: Benkő Dávid Dániel e.v. – 9441 Agyagosszergény, Arany János utca 21.
Telefon:06 70 610 0343
E- mail cím: info@elektraoutlet.hu
Adószám:68723017-2-28
Közösségi adószám: HU68723017
Bankszámlaszám:10404986-50526876-72811000
Nyilvántartási szám:52159033
Kiállító hatóság: Kapuvár Járási Hivatala
Üzletvezető: Benkő Dávid Dániel e.v.

13. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Magyar Posta ZRT
Székhely: 1540 Budapest Dunavirág utca 2-6

tel: +36 1 767 8200

Web cím: http://www.posta.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az ElektraOutlet könyvelését végző vállalkozás.
Név:Németh Tihamérné

Cím:  9443 Petőháza, Rákóczi Ferenc utca 3.

Adószám: 21945786-2-08

Telefonszám:+36-20-350-4471

e-mail cím: saci@sacibt.hu

Hírlevélküldő:

UAB “MailerLite” Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania
info@mailerlite.com
www.mailerlite.com/privacy-policy

14. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Amennyiben az adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon hozzánk a 12. pontban írt elérhetőségeinken.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Illetve a hatáskörrel rendelkező bíróságnál lehet élni.

Ide kattintva letöltheti az Adatkezelési tájékoztatót