Játékszabályzat

1. A Játék Szervezője: Benkő Dávid Dániel , 9441 Agyagosszergény, Arany János út 21.,  68723017-2-28

2. A Játék Résztvevői:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban:„Résztvevő”).

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

3. A Játék leírása:

A Szervező jelen Játék (Szeretnél egy vezeték nélküli porszívót?) keretében azon résztvevők között, akik 2022. január 24. 09:00 – február 23. 18.00 között minimum 20.000 Ft értékben vásárol az M85 Elektra Outlet Kapuvár, Győri út 60. üzletben, kisorsolnak egy vezeték nélküli Grundig porszívót.

Sorsolás időpontja: 2022. február 24. 10 óra. 

4. A Játék időtartama: A Játék 2022. január 24. 09:00 órakor kezdődik és február 23. 18.00- ig tart.

5. A Játékban való részvétel menete:

A Játékban való részvételhez az önkéntes részvétel szükséges, melynek menete a következő:

Minimum 20.000 Ft vásárlás esetén, a vásárló megadja a nevét és telefonszámát az üzletben, így fog a sorsoláson részt venni.

7. Eredményhirdetés, sorsolás helye, ideje:

A Sorsolás helyszíne: Szervező székhelye, 9330 Kapuvár, Győri u. 60. M85 Elektra Outlet

Sorsolás és Eredményhirdetés: 2022. február 24. 10 óra. 

A Sorsolás a véletlenség elvének eleget tevő, számítógépes program segítségével történik, a sorolás nem nyilvános.

8. Nyertes Játékos:

A Szervező azon Játékosok közül sorsol, akik a Játékban való részvételhez szükséges feltételeket teljesítették.

Szervező nem sorsol pótnyertest.

9. Nyeremény:

1 db vezeték nélküli Grundig porszívó

10. Nyeremények átvétele:

A Nyertest a megadott elérhetőségén kerül értesítésre. A nyeremény átvételének helye a Szervező üzlete: 9330 Kapuvár, Győri u. 60. M85 Elektra Outlet

A nyertes játékos a nyereményt 30 napig veheti át. Ha a Nyertes a meghatározott határidőben nem veszi át a nyereményt, a Szervező úgy tekinti, hogy a nyereményről a Játékos írásbeli lemondó nyilatkozat nélkül lemondott.

A Nyertes neve a szervező Facebook oldalán a sorsolás időpontjától számított 30 napig megtekinthető.

11. A Játékkal kapcsolatos egyéb kikötések:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden olyan Játékost, aki olyan adatokat adott meg, amelyek nem azonosíthatóak, vagy tévesek, illetve nyilvánvalóan hamis adatokkal történt a beküldés, ebből adódó bármilyen következmény tekintetében a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Mindezek alapján a Szervező jogosult a fenti feltételeknek nem megfelelő Játékosokat a sorsolást követően érvénytelenség miatt kizárni.

12. A játékkal kapcsolatos adatkezelés:

A Játékosok tudomásul veszik és a Játékban való részvételükkel önként, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza, valamint a nyertesség tényének kommunikációjában azokat felhasználja. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az adatkezelés időben nem korlátozott. Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához a Játékos nem járul hozzá, ezt írásban kell jeleznie az info@elektraoutlet.hu címre küldött email formájában.

Az adatkezelés részleteiről, célokról és jogalapokról az Adatkezelési szabályzatból tájékozódhatnak.

13. A Játékkal kapcsolatos egyéb rendelkezések:

A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. A jelen szabályzat megváltozásáról a Szervező a Játékosokat a korábbi felhívásnak megfelelő formában a megváltoztatást követően haladéktalanul tájékoztatja. A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A Játék kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk. A nyeremények másra át nem ruházhatók, nem becserélhetők és pénzre át nem válthatók. A Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért (például: technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért) való felelősséget kizárja a Szervező. A Játékban való részvétel a Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. A Játékra vonatkozó valamennyi információ és a Játékkal kapcsolatos Játékszabályzat a Szervező Facebook oldalán elérhető.

A nyereményjátékot és a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz, azzal összefüggésbe nem hozható.

Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát.

Kapuvár, 2022. jnauár 22.