Játékszabályzat

1. A Játék Szervezője: Benkő Dávid Dániel e.v. 9441 Agyagosszergény, Arany János utca 21.
68723017-2-28

2. A Játék Résztvevői:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban:„Résztvevő”).

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

3. A Játék leírása:

A Szervező jelen Játék keretében azon vásárlói közt, akik 2021.02.10. – 2021.02.24. között minimum 50.000 Ft értékben vásárolnak, egy játékban vehetnek részt.

A játék nyereménye egy AEG F56202WD 6 terítékes mosogatógép!

4. A Játék időtartama: A Játék 2021. február 10. től kezdődik és 2021. január 24-ig tart.

Sorsolás: 2021.február 25. 15:00

5. A Játékban való részvételhez szükséges:

A Játékban való részvételhez az önkéntes részvétel szükséges, melynek menete a következő:
Az üzletben történő vásárláskor a sorsoláshoz szükséges elérhetőségi adatok megadás.
Online vásárlás esetén a weboldal található ürlap kitöltésével és a rendelés azonosítójának megadásával

7. Sorsolás helye, ideje:

A Sorsolás helyszíne: M85 Elektra Outlet üzlete. 9330 Kapuvár, Győri u. 60.

A Sorsolás a véletlenség elvének eleget tevő, számítógépes program segítségével történik, a sorolás nem nyilvános.

A Sorsolás időpontja 2021. február 25. 15:00

8. Nyertes Játékos:

A Szervező azon Játékosok közül sorsol, akik jelentkeztek a játékra és megfeleltek a feltételeknek.
A Szervező 1 Nyertest és 1 Pótnyertest sorsol ki.

9. Nyeremény:

1 db AEG F56202WD 6 terítékes mosogatógép

10. Nyeremények átvétele:

A Nyertest a Szervező értesíti a nyertes Játékost a sorsolás napján a nyeremény átvételének idejéről az eredeti poszt alatt hozzászólásban illetve emailben vagy telefonon. A nyeremény átvételének helye a játék szervező üzlete 9330 Kapuvár, Győri u. 60.

Az értesítésben kerül feltüntetésre az is, hogy a Nyertes a nyereményét meddig veheti át. Ha a Nyertes az értesítésben meghatározott határidőben nem veszi át a nyereményt, a Szervező úgy tekinti, hogy a nyereményről a Játékos írásbeli lemondó nyilatkozat nélkül lemondott. A Szervező ilyen esetben jogosult lesz a kisorolt Pótnyertes részére átadni a nyereményt. A Pótnyertes értesítésével, nyereményének átvételével illetve a kiesésével kapcsolatos eljárásra a nyertes Játékosra vonatkozó szabályok irányadók.

A Nyertes neve a szervező Facebook oldalán a sorsolás időpontjától számított 15 napig megtekinthető. Amennyiben sem a nyertes Játékos, sem a Pótnyertes nem veszik át a nyereményt, a Szervező azt ebben az esetben újra kisorsolja. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban leírt feltételeknek, ebben az esetben kiesik és a helyébe Pótnyertes lép.

11. A Játékkal kapcsolatos egyéb kikötések:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden olyan Játékost, aki olyan adatokat adott meg, amelyek nem azonosíthatóak, vagy tévesek illetve nyilvánvalóan hamis adatokkal történt, ebből adódó bármilyen következmény tekintetében a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Mindezek alapján a Szervező jogosult a fenti feltételeknek nem megfelelő Játékosokat a sorsolást követően érvénytelenség miatt kizárni.

12. A játékkal kapcsolatos adatkezelés:

A Játékosok tudomásul veszik és a Játékban való részvételükkel önként, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza, valamint a nyertesség tényének kommunikációjában azokat felhasználja. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az adatkezelés időben nem korlátozott. Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához a Játékos nem járul hozzá, ezt írásban kell jeleznie az info@elektraoutlet.hu címre küldött email formájában.
Az adatkezelés részleteiről, célokról és jogalapokról az Adatkezelési szabályzatból tájékozódhatnak.

13. A Játékkal kapcsolatos egyéb rendelkezések:

A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. A jelen szabályzat megváltozásáról a Szervező a Játékosokat a korábbi felhívásnak megfelelő formában a megváltoztatást követően haladéktalanul tájékoztatja. A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A Játék kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk. A nyeremények másra át nem ruházhatók, nem becserélhetők és pénzre át nem válthatók. A Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért (például: technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért) való felelősséget kizárja a Szervező. A Játékban való részvétel a Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. A Játékra vonatkozó valamennyi információ és a Játékkal kapcsolatos Játékszabályzat elérhető a jatek.elektraoutlet.hu oldalon.

Kapuvár, 2021. február 09.