M85 Elektra Outlet

m85outlet.hu

Általános szerződési feltétel

Hatályos: 2023. január 02.

napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTEL

Jelen Általános szerződési feltétel (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza Benkő Dávid Dániel egyéni vállalkozó által üzemeltetett, m85outlet.hu weboldalon elérhető webáruház használatával kapcsolatos feltételeket, tudnivalókat, a honlapon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő vagy az alábbi telefonszámon: +36 70 6100 343, e-mail címen: info@elektraoutlet.hu) megrendelést leadó Megrendelő, Vállalkozás jogait és kötelezettségeit a közöttük létrejött szerződés vonatkozásában.

I. Általános információk

1. Vállalkozásról

Vállalkozás neve: Benkő Dávid Dániel e.v.

Nyilvántartási száma: 52159033

Adószáma: 68723017-2-28

Statisztikai számjele: 68723017464323108

Székhelye: 9441 Agyagosszergény, Széchenyi utca 43.

Fióktelepek: 9330 Kapuvár, Győri út 60. Nem átvevőhely, pillanatnyilag zárva.

Postai levelezési címe: 9700 Szombathely, Öntő utca 30.

Telefonszám: +36-96/259-992; +36-70/610-0343

E-mail címe: info@elektraoutlet.hu

2. Online jelenlét

Weboldal: m85outlet.hu

Tárhelyszolgáltató: Terpola Web & Marketing

Tárhelyszolgáltató adószáma: 60250672-1-28

Tárhelyszolgáltató székhelye: 9330 Kapuvár, Győri út 60.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: terpola@terpola.hu

Facebook: @m85outlet

Instagram: M85 Elektra Outlet

3. ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus úton megkötött adásvételi szerződésre, amely a Vállalkozás és a Megrendelő között jön létre a webáruházon/telefonon/e-mailen keresztül leadott megrendelés útján.

4. Értelmező rendelkezések

Általános szerződési feltétel: az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Eladó: Vállalkozásunk.

Megrendelő: Ön, aki a webáruházon/telefonon/e-mailen keresztül leadott rendelés alapján létrejött adásvételi szerződés vevője.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak, azaz a webshopon, fenti telefonszámunkon, e-mail címünkre leadott rendelés alapján köztünk megkötött szerződés.

Adásvételi szerződés: Vállalkozásunk, mint eladó és Ön, mint vevő között termékértékesítés céljából létrejött szerződés, szükség esetén a kiszállításról Vállalkozásunk gondoskodik harmadik személy igénybevételével.

Termék: Vállalkozásunk által eladásra kínált áru, forgalomképes ingó dolog.

Áru:

– ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint

– ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru);

Eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár.

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet nyilvántartásba vettek.

Online adásvételi szerződés: olyan adásvételi szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás egy honlapon kínál megvételre valamilyen árut és a fogyasztó az adott honlapon keresztül rendeli meg az árut.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával összefüggő vitás ügy.

5. Szerződés

Szerződéskötés technikai lépéseiről az ÁSZF III. pontjában talál részletes tájékoztatást.

Ön által a webáruházban/e-mailen leadott rendelés és az általunk küldött visszaigazolás alapján köztünk elektronikus úton szerződés jön létre, amely írásbeli szerződésnek minősül, Vállalkozásunk azt iktatja, az utólag – adatkezelési időn belül – hozzáférhető és megtekinthető.

A telefonon leadott rendelés alapján létrejött adásvételi szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt nem iktatjuk, az a későbbiekben nem lesz hozzáférhető (ide nem értve a visszaigazoló e-mailt, számlát).

Önnek a megrendelés elküldését megelőzően bármikor lehetősége van a webáruházban az adatbeviteli hibák javítására: megrendelés folyamata alatt bármikor tudja számlázási, szállítási adatait javítani, a kosár tartalmát tudja módosítani az ÁSZF III.2-6. pontjaiban rögzítettek szerint.

A megrendelést követően észlelt hibák korrigálása érdekében, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Kollégáinkkal a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: info@elektraoutlet.hu

A köztünk létrejött szerződés nyelve magyar. Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés, szavatossági/jótállási eljárás nyelve szintén a magyar. A szerződésre a magyar jog az irányadó.

Vállalkozásunk semmilyen magatartási kódexnek nem veti alá magát.

II. Webáruház használatának feltételei

1. Ki jogosult rendelésre, átvételre?

A webáruházban azok a (cselekvőképes) természetes személyek vagy jogi személyek vásárolhatnak, akik a megrendelésük elküldését megelőzően megismert ÁSZF-ben és Adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket magukra nézve kötelező erejűnek ismerik el.

Az általunk eladásra kínált termékek értékesítése kizárólag végfelhasználók részére történik, azaz a termékek tovább értékesítési céllal történő megvásárlása nem megengedett. Erre figyelemmel Vállalkozásunk fenntartja magának azt a jogot, hogy a Megrendelő ajánlatát visszautasítsa, ha a megrendelés mennyiségből arra következtethet, hogy a vásárlás tovább értékesítési céllal történik.

A webáruházban lehetősége van regisztrált vásárlóként és regisztráció nélkül, vendégként is vásárolni. A regisztráció előnye, hogy nem kell minden egyes vásárlásnál ismételten megadni a megrendeléshez szükséges adatokat, látja korábbi megrendeléseit, nyomon követheti azokat.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a termékek átvételére kizárólag csak nagykorú személyek jogosultak. Amennyiben a kiszállítást/teljesítést végző futárnak/Kollégánknak kétsége merül fel az átvevő személy nagykorúságát illetően, abban az esetben jogosult kérni tőle fényképes igazolványának bemutatását életkorának hitelt érdemlő igazolása céljából. Ha az átvevő személy életkorát nem tudja igazolni vagy azt nem teszi meg, úgy a futár/Kollégánk a megrendelés átadását megtagadhatja és arról jegyzőkönyvet vesz fel.

2. Hogyan tud vásárolni az oldalon?

2.1. Regisztráció

A webáruházat jogosult regisztrált felhasználóként és regisztráció nélkül is használni.

Amennyiben több alkalommal szeretne vásárolni a webáruházban úgy a gyorsabb, könnyebb rendelési folyamat érdekében javasoljuk a regisztrációt, amelyet bármikor jogosult módosítani, törölni.

A jobb felső sarokban található Belépes/Regisztráció gombra történő kattintást követően, a Regisztráció gombra történő lépéssel tud regisztrálni az oldalon.

Regisztrációhoz Önnek az alábbi adatokat kell megadnia:

– felhasználónév;

– e-mail cím;

– jelszó, jelszó megerősítése.

A regisztrációs adatok bármikor módosíthatóak bejelentkezést követően a Fiókom menüpont alatt, Fiókadatok alponton belül, amely az oldal jobb felső sarkában érhető el.

Amennyiben Ön elfelejti jelszavát, új jelszót kérhet a regisztrált e-mail címével Belépes/Regisztráció menüpont alatt az „Elfelejtettem jelszavamat” hivatkozásra történő kattintással.

A regisztrációt bármikor tudja töröltetni az info@elektraoutlet.hu címre küldött kérelmével. Profiljának törlése esetén a megadott adatait töröljük, ugyanakkor a számla adatokat továbbra is kezeljük, megőrizzük a számviteli és adójogszabályok előírásainak megfelelően.

A sikereres regisztrációhoz Önnek meg kell ismernie és el kell fogadnia az ÁSZF-ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató a regisztráció feletti linkre történő kattintással érhetőek el, illetve onnan letölthetők, elmenthetők és bármikor kinyomtathatók.

Ha Önnek az ÁSZF-ben vagy az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban kérdése, észrevétele merülne fel, úgy keresse bizalommal Kollégáinkat az alábbi e-mail címen: info@elektraoutlet.hu

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során megadott adatok valódiáságáért, helyességéért, pontosságáért Ön felel. A webáruház rendszere kizárólag a kötelezően kitöltendő adatokat ellenőrzi formailag.

A sikeres regisztrációról a megadott e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatjuk, amely tartalmazza az Ön által megadott felhasználónevet és egy rövid tájékoztatást.

A regisztrációt követően bármikor, minden egyes vásárlás alkalmával és azon kívül is megadhatja számlázási adatait, szállítási címét/címeit, telefonszámait, amelyeket bármikor módosíthat a Fiókom menüpont alatt, Fiókadatok vagy Címek alpontokon belül.

2.2. Vásárlás korábban regisztrált felhasználó esetén

Amennyiben Ön regisztrált vásárlónk, úgy az e-mail címének vagy felhasználónevének és jelszavának megadásával be tud lépni a fiókjába.

2.3. Vásárlás regisztráció nélkül

Webáruházunkon vásárolhat vendégként, regisztráció nélkül is.

A vásárláshoz szükséges adatokról az ÁSZF III.3. pontjában tájékozódhat.

3. Milyen eszközről, böngészőről tudja használni a webáruházat?

A weboldal megnyitásához, megtekintéséhez általános használatban lévő, bármely internetezésre szolgáló böngészőprogram elegendő. Sajnos rajtunk kívül álló okból előfordulhat, hogy egyes böngészők az általánostól eltérő beállításokat alkalmaznak, így az ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Ha a weboldal megtekintésével, használatával kapcsolatban problémája merül fel, úgy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: info@elektraoutlet.hu.

4. Hova szállítunk ki? Van-e minimum rendelési érték? Van kiszállítási díj?

Kiszállítási terület

Megrendelési minimum

Magyarország egész területén

nincs

Magyarország területén kívül történő szállítás lehetőségéről az alábbi e-mail címen érdeklődjön: info@elektraoutlet.hu.

A kiszállítás díja az ÁSZF III.10. pontjában meghatározottak szerint alakul, annak mértéke függ az esetleges akcióktól, fizetési módtól.

A megrendelt termékek átvehetőek személyesen az üzletben vagy házhozszállítással is kérhetőek az ÁSZF III.10. pontjában meghatározottak szerint.

III. Vásárlás a webshopon

1. Termékek

1.1. Elérhető termékek

A Vállalkozásunk által kínált termékek megvásárlására az m85outlet.hu weboldalon keresztül is sor kerülhet. A honlap megnyitását követően megjelenik az oldal kínálati felülete, itt találja meg mindazon termékeket, amelyeket Vállalkozásunk megvásárlásra kínál fel.

A honlapon Ön szabadon böngészhet, az egyes termékek mind az adott termékre történő kereséssel, mind pedig az adott termékkategóriára történő kattintással is megtalálhatóak. A keresési lehetőség az oldal tetején található „Keresés” gombra, a termékkategóriák pedig szintén az oldal felső részében található termékkategóriákra (Háztartási kisgépek/Háztartási nagygépek/Szépségápolás/Elektromos hűtő és fűtőberendezések) kattintva érhetőek el.

Az egyes termékekre történő kattintáskor, a termékek ára alatt talál információt arról, ha az éppen nem elérhető, nem rendelhető (Elfogyott). Amennyiben készlethiányos terméket szeretne rendelni, úgy kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen. A webáruházon megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, arra az időállapotra vonatkoznak, amikor a webáruház adatbázisának frissítése megtörtént. Vállalkozásunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok naprakészek legyenek!

A webáruház kínálatában kizárólag csomagolás sérült, esztétikai hibás, tartozék hiányos (azaz B kategóriás) termékek találhatóak, amelyek vételára akár 30-50-70%-kal a piaci ár alatt lehet ezen okból kifolyólag. Amennyiben a terméktájékoztató felhívja a figyelmet arra, hogy a termék gyári csomagolt, akkor a lenti fogalmak csomagolásra vonatkozó rendelkezéseken kívül alkalmazandóak, ezen termékek ára magasabb.

A külföldről importált termékek alapos átvizsgálás, tesztelés, újra csomagolás után kerülnek értékesítésre a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Esztétikai sérült, tartozékhiányos termék: A termék gyári csomagolás nélküli, szépséghibás, a felületén karc, horpadás, elszíneződés található. A termék üzembehelyezése nem történt meg, kizárólag minőség ellenőrzésen esett át (ez azt jelenti, hogy például egy mosógép esetében minimális tesztvíz maradhat a gépben, ettől a termék nem használt, kizárólag műszakilag ellenőrzött). A felületi, esztétikai sérülések nem befolyásolják a termék rendeltetésszerű működését. A terméknek továbbá olyan tartozéka hiányzik, amely a rendeltetésszerű használatot, működést nem akadályozza. Például a beépíthető termékeknél a gyári beszerelő szett nem minden esetben képezi a megvásárlásra kerülő termék részét, ugyanakkor igény esetén annak megvásárlására van lehetőség. A Bosch, Siemens és Neff beépíthető sütők, gőzsütők a gyári felszereltséghez képest kevesebb tartozékkal rendelkeznek. Ezen sütők az alábbi tartozékokkal érkeznek: 2 db oldal rács (ami a tepsit tartja), 1 db rostély, 1 db tepsi, 1 db víztartály, 1 db áram kábel.

1.2. Terméktájékoztatás

A termékek fényképpel és a jogszabályokban meghatározott kötelező tájékoztató adatokkal szerepelnek a webáruházban. A terméktájékoztatás az egyes termékeknél a „Leírás” fül alatt érhető el.

A megrendelt termék használati útmutatóját vagy elérhetőségét e-mail útján megküldjük Ön részére, amennyiben nem kapná meg, kérem haladéktalanul jelezze részünkre azt e-mailben a termék típusának megjelölésével és megküldjük ismételten a szükséges dokumentumot.

Azon termékek esetében, amelyek üzembehelyezéséhez szakember megbízását nem írjuk kötelezően elő, ott beszerelési útmutatót is küldünk Önnek.

Termékfotó

A fotók kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, eltérhetnek az aktuálisan elérhető termékek csomagolásától. Kifejezetten felhívjuk figyelmüket, hogy ezen fotók katalógusfotók, az esetleges bútorok, egyéb dekorációs tárgyak nem tartozékai az általunk értékesített terméknek.

A termékek jellemzői

A termékek csomagolása tartalmaz minden olyan információt, amelyek az adott termék jellemzőire, összetételére, felhasználására vonatkoznak. A tájékoztatást a Megrendelő köteles elolvasni és megismerni.

Termékek fogyasztói ára, egységára

A termékek ára az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazza. Az árak magyar forintban (Ft) értendőek.

Vállalkozásunk a megrendeléskor feltüntetett fogyasztói áron értékesíti Ön részére termékeit, vagyis az ár esetleges módosulása a megrendelést követően nem hat ki a megrendelt termék árára, kivéve, ha a megrendelés folyamatában később a mennyiséget megváltoztatta, mely esetben ez számít megrendelésnek és a módosítás időpontjában érvényes árat kell megfizetnie.

Az ár változtatás jogát fenntartjuk, a módosított árak a honlapra történő felkerüléssel hatályosak, nem érintik a már leadott, de még nem teljesített megrendeléseket.

Nem vállalunk fellelőséget a tőlünk elvárható gondosság és/vagy a webáruház rendszerének hibájából eredő, mindenki számára nyilvánvalóan felismerhető módon tévesen feltüntetett irreális (közismerthez képest jelentősen eltérő) árért. Ilyen esetben nem vagyunk kötelesek a webáruházban feltüntettet áron szolgáltatni a megrendelt terméket, ugyanakkor a hiba észlelését követően felvesszük Önnel a kapcsolatot és tájékoztatjuk Önt a hibás ár feltüntetéséről, felajánljuk a rendelés módosítását, törlését vagy a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét.

A webáruházban feltüntetett árak kizárólag online vásárlás (webáruházon-telefonon -e-mailen keresztül történő rendelés) esetén érvényesek!

A feltüntetett ár nem tartalmazza az esetleges kiszállítási díjat, amelyről az ÁSZF III.10. pontjában részletes tájékoztatást talál.

Megrendelni kívánt termékek mennyisége

A megrendelni kívánt termékek darabszámát a „Kosárba teszem” gomb mellett elérhető +/- jellel tudja módosítani, az alapbeállítás 1 (egy) db terméket jelent, tehát ha a „Kosárba teszem” gombra kattint, akkor az adott termékből 1 (egy) darab kerül a virtuális bevásárlókosarába. A termék mennyiséget a kosárban is tudja módosítani, ugyanezen módon.

1.3. Vásárlást elősegítő funkciók

Az oldalon, az egyes termék lapjának megnyitásakor, a termék képe mellett, eladási ára alatt lehetősége van azt közösségi oldalán megosztani vagy, akár ajánlást küldeni bármely ismerősének e-mail útján (boríték).

2. Vásárlás (megrendelés) folyamata

A kiválasztott, megvásárolni kívánt terméket a mennyiség megadását követően a „Kosárba teszem” gombra történő kattintással tudja a virtuális (bevásárló) kosarába helyezni. A termékek kosárba történő helyezése nem jelenti a termékek megrendelését, nem teremt vásárlási kötelezettséget Ön számára, kizárólag akkor jön közöttünk létre adásvételi szerződés, ha a megrendelését a megrendelési folyamat végén véglegesíti és mi megküldjük Ön részére határidőben a visszaigazolást. A termék kosárba helyezése a termék lefoglalását sem jelenti, előfordulhat, hogy onnan kikerül, ha egy másik vásárló korábban küldi el megrendelését részünkre.

A Kosár tartalmát bármikor jogosult megtekinteni, a Kosárba helyezett egyes/összes termékeket is törölheti, a megadott mennyiségen módosíthat (az adott termék mennyisége mellett található +/- jel). A Kosár megtekintését követően „Vásárlás folytatása” gombbal visszaléphet a vásárlási felületbe vagy az oldal jobb oldalán található, „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással befejezheti a vásárlását.

3. Teljesítéshez szükséges adatok megadása

A vásárlás befejezésekor, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással Ön az alábbiak szerint tudja részünkre továbbítani rendelését:

 • Ha Ön visszatérő vásárlónk, rendelkezik regisztrációval és még nem lépett be fiókjába, úgy beléphet (kosarának tartalma változatlan formában megmarad),

 • Ha Ön még nem regisztrált vásárlónk, de szeretne, úgy II.2.1. pontban meghatározottak szerint tud regisztrálni a „Regisztráció” gombra történő kattintással (kosarának tartalma változatlan formában megmarad),

 • Ha Ön nem regisztrált vásárlónk és nem is szeretne az lenni, úgy vendégként, regisztráció nélkül tud vásárolni a szükséges személyes adatok megadását követően.

A megrendelés teljesítéséhez alábbi adatokra van szükségünk (regisztrált vásárlóink esetén a regisztráció során megadott adatok automatikusan feltüntetésre kerülnek):

– számlázási adatok: vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), ország, irányítószám, település, utca, házszám, megye, cég esetén adószám;

– telefonszám;

– e-mail cím;

– eltérő szállítási adatok esetén: vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), ország, irányítószám, település, utca, házszám, megye;

– rendelési jegyzet (nem kötelező).

Kérjük Önt, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol a kiszállítás napján Ön vagy Ön által megrendelés átvételére megbízott nagykorú személy elérhető!

A fenti adatok megadását követően van lehetőség a fizetési mód meghatározására az oldal jobb oldalán található rendelés tartalma alatt.

4. Fizetési mód kiválasztása

Vállalkozásunknál az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • Készpénzzel helyszínen (üzletben történő személyes átvétel esetén),

 • Bankkártyával helyszínen (üzletben történő személyes átvétel esetén),

 • Utánvét,

 • Banki utalás (előre utalás),

 • Online bankkártyás fizetés.

A fizetési módokról részletesebb tájékoztatást az ÁSZF III.11. pontjában talál.

A fizetési mód kiválasztásával egyidejűleg (előtte/utána) van lehetőség a szállítási mód meghatározására.

5. Szállítási mód kiválasztása

 • Személyes átvétel az üzletben,

 • Futárszolgálat.

A szállítási módokról részletesebb tájékoztatást az ÁSZF III.10. pontjában talál.

A fizetési mód és a szállítás mód kiválasztását követően, a megrendelés elküldése előtt még lehetősége lesz adatait ellenőrizni.

6. Adatok ellenőrzése

A megrendelés véglegesítése, elküldése előtt átnézheti megadott adatait, azokon még tud módosítani. A „Kosár” tartalmát is tudja még ebben a stádiumban módosítani.

Kérjük, ügyeljen a megadott adatok pontosságára!

Az oldal bal oldalán (alul) található „Rendelési jegyzetek” rovatban egyéb fontos információkat is tud velünk közölni, pl. kiszállítást segítő adatok.

7. Megrendelés elküldése

Ha befejezte vásárlását, az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató megismerését és jelölőnégyzetben történő kattintással történő elfogadást követően a „Megrendelés elküldése” gombbal tudja megrendelését elküldeni részünkre.

Fontos, hogy a megrendelésének elküldése fizetési kötelezettséggel jár! A megrendelés elküldése ajánlati kötöttséget teremt az Ön részéről, ugyanakkor az adásvételi szerződés csak az ÁSZF III.8. pontban rögzített feltétel teljesülése esetén jön közöttünk létre.

Amennyiben megrendelésével kapcsolatban kérdésünk merülne fel, Kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot egyeztetés céljából.

Abban az esetben, ha az Ön által kiválasztott termék elfogyna, haladéktalanul értesítjük!

8. Megrendelés visszaigazolása

A megrendelését a megrendelés megérkezését követően haladéktalanul visszaigazoljuk. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg a megrendelést követő 48 órán belül Önhöz, úgy mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő hozzánk, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Közöttünk akkor jön létre a megrendelt termékekre vonatkozó adásvételi szerződés, amikor Önhöz megérkezett a megrendelést visszaigazoló e-mail.

9. Megrendelés módosítása

Ön jogosult megrendelését, a korábbi rendelési számra történő hivatkozással módosítani az az alábbi e-mail címen tudja a lentiek szerint: info@elektraoutlet.hu

– amennyiben rendelését hétköznap adta le, így ugyanezen a napon 17 óráig bezárólag,

– amennyiben a rendelését hétköznap 17 óra után, vagy hétvégén, munkaszüneti napon adta le, úgy a következő munkanap 17 óráig bezárólag.

A módosítás csak akkor sikeres, ha Kollégánk vissza tudta igazolni kérését, amennyiben a módosítás iránti kérelme bizonyos okokból nem volt teljesíthető, úgy jogosult az ÁSZF IV. pontjában meghatározottak szerint elállni a szerződéstől.

10. A megrendelés kézbesítése

10.1. Személyes átvétel az üzletben

A webáruházban leadott rendelését jogosult külön díj felszámítása nélkül átvenni a helyszínen, üzletünkben 9330 Kapuvár, Győri út 60. szám alatt. A megrendelt csomag összeállításának határideje függ a megrendelt termékek számától, mennyiségétől, illetve azok raktárkészletétől. A megrendelés legkésőbb – a készlethiány esetét kivéve – a megrendelés visszaigazolását és megrendelés összeállítását igazoló e-mail megküldése után, előzetes időpont egyeztetést követően átvehető az üzletben. Kérjük, hogy időpont egyeztetés érdekében keresse Kollégáinkat az I.1. pontban meghatározott e-mail címen, ezt azért kérjük Öntől, hogy a lehető leghamarabb tudjuk majd Önt kiszolgálni, hiszen a termékek mozgatása sok esetben több munkatársunk segítségével oldható meg.

Amennyiben Ön nem veszi át rendelését az értesítés megküldését követő 7 (hét) munkanapon belül, úgy Vállalkozásunk fenntartja magának azt a jogot, hogy a határidő eredménytelen eltelte esetén a felek között létrejött adásvételi szerződéstől elálljon. Amennyiben Ön a megrendelt termékek vételárát előzetesen megfizette részünkre, úgy Ön a vételár összegével egyező jóváírást kap.

A megrendelésének összeállításáról e-mail üzenetben értesítjük, az átvétel nyitvatartási időben lehetséges. Az aktuális nyitvatartásunkról érdeklődjön bármely megadott elérhetőségeink egyikén. A fizetés módokról az ÁSZF III.11. pontjában talál információkat.

10.2. Házhozszállítás

A megrendelések kiszállítását az ország egész területén tudjuk vállalni, teljesíteni. A kiszállításhoz legtöbb esetben harmadik személy közreműködését vesszük igénybe. A kiszállítás munkanapokon történik, munkaidőben, 8 és 17 óra között.

A termékek feladásáról Kollégáink sms-ben értesítik Önt a csomagazonosító szám és a futárszolgálat megjelölésével.

A futárszolgálatok munkatársai a csomagot az első zárt ajtóig szállítják Önnek (társasház esetén ez a lépcsőház bejárati ajtaja).

Amennyiben a kézbesítés idejére vonatkozó további megjegyzést, pontosítást szeretne kérni, úgy a megrendelés elküldése előtt azt a „Rendelési jegyzetek” rovatban megteheti.

A kézbesítés hétköznapon, 8 és 17 óra között történik, kérjük ezen információk ismeretében jelölje meg a szállítási címet, amely eltérhet a számlázási címtől.

A kiszállítás várható határideje függ a megrendelés időpontjától, a fizetési módtól, a megrendelt termékek számától, mennyiségétől, illetve azok raktárkészletétől. A megrendelés feldolgozása a III.10.3. pontban meghatározottak szerint megtörténik.

Amennyiben a termékeket házhozszállítással rendelte meg úgy az alább részletesen megjelölt futárszolgálat(ok) útján fogjuk eljuttatni Önnek. A futárszolgálatról a megrendelést visszaigazoló e-mailben külön is tájékoztatjuk

GLS Hungary

Telefon: (+36 29) 886 700

Mobil: (+36 20) 890-0660

Email: info@gls-hungary.com

Csomagkövetés: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes

A GLS Hungary útján szállíttatjuk ki az olyan megrendeléseket, amelyek össztömege nem haladja meg 30 kg-ot.

A szállítási díj minden esetben a megrendelés a fizetés módjának megfelelően kerül felszámításra, annak mértéke az esetleges akcióktól függ.

Fizetési mód

Kiszállítás díja

 

Kezelési költség

Barion

6.500.-Ft

 

0.-Ft

Előre utalás

6.500.-Ft

 

0.-Ft

Utánvét

6.500.-Ft

+

kizárólag telefonos/ e-mailes megrendelés esetén 1200.-Ft utánvét díj

HDT Futárszolgálat

A HDT Futárszolgálat miután a futár felvette a csomagot e-mailt küld Önnek a részünkre megadott e-mail címére. A futárszolgálat 3- 5 munkanapot tart fent szállítási időre. Amennyiben a szállítólevélen megadtuk az Ön telefonszámát, szükség esetén a futár telefonon is fogja keresni a csomag átvételével kapcsolatban.

A futárszolgálat rendszeréből kiküldésre kerül egy visszaigazoló email, melyben a nyomon követési szám és nyomon követési lehetőség is meg van jelölve.

A nyomon követési lehetőség: https://www.homedt.hu/track linken érhető elő, ahova beilleszti a szállítólevél számát vagy a nyomon követési számot.

Az átadást követően csomagjának érkezéséről a futárszolgálattól az alábbi telefonszámokon érdeklődhet, az információhoz szüksége lesz a szállítólevél számára vagy a nyomon követési számra:

(20) 257-2263

(20) 557-4499

(20) 395-4252

E-mail: info@homedt.hu

A HDT útján szállíttatjuk ki az olyan megrendeléseket, amelyek össztömege meghaladja a 30 kg-t.

A szállítási díj minden esetben a megrendelés értékének megfelelően kerül felszámításra, annak mértéke az esetleges akcióktól függ.

Fizetési mód

Kiszállítás díja

 

Kezelési költség

Barion

6.500.-Ft

 

0.-Ft

Előre utalás

6.500.-Ft

 

0.-Ft

Utánvét

6.500.-Ft

+

0.-Ft

A kiszállítást végző futárszolgálat munkatársai sikertelen kézbesítés esetén értesítést hagynak, illetve lehetőségük szerint a rendelésben megadott telefonszámon felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy egy konkrét időpontot megbeszéljenek.

10.3. Szállítási határidő (raktáron lévő termékek esetén)

Amennyiben rendelését hétköznap 17 óráig adta le, így ugyanezen a napon 22 óra után megkezdődik a rendelés feldolgozása. Amennyiben a rendelését hétköznap 17 óra után, hétvégén vagy munkaszüneti napon adta le, úgy a következő munkanapon 22 óra után kezdődik meg a megrendelés feldolgozása. A termékek szállításának határideje: 3-5 munkanap, amennyiben a termékek kiszállítása ezen határidőben nem biztosítható, úgy Kollégaink felveszik Önnel a kapcsolatot megadott elérhetőségei egyikén.

Amennyiben a megrendelt termékek vételárát, a kiszállítási díjat átutalás útján kívánja megfizetni, úgy a csomag feladásáról a megrendelés összegének Vállalkozásunk bankszámláján történő jóváírását követően gondoskodunk.

10.4. Szállítási határidő készlethiány esetén

Amennyiben a rendelt termékek közül valamely termék vonatkozásában készlethiány áll fenn, úgy felvesszük Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségein és tájékoztatjuk a termék beszerzésének, illetve kiszállításának várható idejéről.

Természetesen készlethiány esetén lehetőséget biztosítunk a rendelés módosítására, törlésére, részletekben történő teljesítésre is. Fontos, hogy amennyiben a megrendelés több részletben történő szállítását kéri, úgy a kiszállítás díja módosulhat, amelyről szintén írásban tájékoztatni fogjuk, hogy Ön a számára legkedvezőbb döntést tudja meghozni.

A rendelés törlése, módosítása esetén az előre kifizetett (átutalás/bankkártyás fizetés) ellenértéket döntésének közlését követően, legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszautaljuk az Ön által megadott bankszámlaszámra. A visszautalással kapcsolatban Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a webáruházon található információk pontosak készletinformációk aktuálisak legyenek. Azonban a szerződés létrejöttének pillanatában általunk előre nem látható okokból is lehetetlenné válhat a megrendelés teljesítése.

10.5. Vállalkozásunk késedelme

Amennyiben a megrendeléseket a fenti határidőben nem tudjuk teljesíteni, úgy arról Önt a megadott elérhetőségei egyikén értesítjük és lehetőséget biztosítunk arra, hogy megrendelését törölje. Ha továbbra is fenntartja megrendelését és póthatáridőt tűz számunkra, úgy a megadott határidőben gondoskodunk a megrendelés teljesítéséről.

A rendelés törlése, módosítása esetén az előre kifizetett (átutalás/bankkártyás fizetés) ellenértéket döntésének közlését követően, legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszautaljuk az Ön által megadott bankszámlaszámra. A visszautalással kapcsolatban Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

11. Fizetési módok

11.1. Készpénzben, bankkártyával üzletben

Amennyiben a megrendelését üzletünkben szeretné átvenni, úgy a helyszínen készpénzben vagy bankkártyával is tudja rendezni a termékek vételárát. Személyes átvétel esetén nem kerül felszámításra további díj.

11.2. Előre utalás

Átutalással a következő bankszámlára:

Bank: OTP BANK

Számlaszám: 11737090-21456286-00000000

Kedvezményezett: Benkő Dávid Dániel e.v.

Közlemény: a rendelés száma és a megrendelő személy teljes neve.

Figyelem! Előre utalásnál a rendelés teljesítésének ideje a megrendelési összeg bankszámlán történő jóváírási folyamat miatt megnövekszik. Fontos, hogy a megrendelési összeget legkésőbb a rendelés elküldésétől számított 1 (egy) banki napon szíveskedjék elutalni.

11.3. Bankkártyás fizetés (online)

A megrendelt termékek vételárát és a szállítás díját Ön a megrendeléskor bankkártyával is ki tudja fizetni. Amennyiben Ön a fizetési módoknál bankkártyás fizetést választotta, úgy a megrendelésének elküldését követően a weboldalról a Barion fizetőoldalára kerül, ahol minősített, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A Barion fizetőoldal adattartalmáról Vállalkozásunk nem szerez tudomást, mivel az független és védett internetes oldal. A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés, csakúgy, mint a hagyományos POS terminálon történő fizetés díjmentes. A Barion oldalon használható bankkártyákról előzetes tájékoztatást nem tudunk nyújtani, az interneten történő fizetési lehetőségeiről érdeklődjön a számlavezető, bankkártyáját kibocsátó bankjánál. Az fizetéshez szükséges megadnia kártyaszámát, kártyán szereplő nevet, lejárat dátumát, valamint a kártya hátoldalán található háromjegyű kódot (CV kódot).

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

11.4. Utánvét

A futárnál és a kiszállítást végző kollégánknál kizárólag készpénzzel (megrendelés értéke + szállítási költség+ esetleges utánvét díja) tud fizetni. Kizárólag a GLS által szállított, azaz 30 kg össztömeg alatti csomagok szállítása esetén van lehetősége bankkártyával történő fizetésre utánvét esetén. Kérem erre legyen figyelemmel, amikor rendelését elküldi.

12. Számla

Vállalkozásunk – ide nem értve a személyes átvétel esetét – minden esetben a rendelésekről elektronikus számlát állít ki a Billcity online számlázó program segítségével. Az elektronikus számla a rendelés teljesítése után a vásárláshoz szükséges megadott e-mail címre kiküldött e-mailben kerül megküldésre, onnan letölthető. A számlázóprogram az egyes elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki.

Vállalkozásunk a számlák kiállítása során a számla kötelező adattartalmának rögzítése érdekében (pl. név, számlázási cím, adószám/adóazonosító jel) személyes adatokat továbbít a Taylorsoft Magyarország Kft. részére. Az adattovábbításról részletesebb tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztatónkban talál.

13. Átadás- átvétel

Az átvevő személy az átvételkor köteles meggyőződni arról, hogy az általa vagy az őt megbízó megrendelő által kért valamennyi termék a megrendelés szerinti mennyiségben és – megtekintés alapján – megfelelő minőségben került-e átadásra.

Ha a megrendeléssel – akár részben – kifogása merülne fel, úgy jogosult visszautasítani a rendelés, vagy egyes termékek átvételét, amelyről az üzletben tartózkodó Kollégánk/ futárszolgálat munkatársa jegyzőkönyvet vesznek fel. A visszautasított árucikkek vételára természetesen nem kerül felszámításra.

A futárszolgálatnál kizárólag a teljes rendelés, csomag átvételét tudja megtagadni, amennyiben a rendelés átvételét részben kívánná csak megtagadni, úgy kérjük, hogy az V. pontban részletesen kifejtett eljárást (elállás) kövesse!

A csomagolás sérülésére (szakadt, lábnyomok stb.) vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudunk elfogadni, ha a sérülés ténye a fuvarlevélen vagy külön jegyzőkönyvben a futár jelenlétében kerül rögzítésre.

Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (azaz a hiba oka már akkor is fennállt), Önt ebben az esetben megilleti egyrészt a VII. pontban meghatározott szavatossági/jótállási igény előterjesztésének joga, valamint a reklamáció joga, amelyről a VIII. pontban tájékozódhat.

14. Tulajdonjog fenntartása

A termék mindaddig a Vállalkozásunk tulajdonában marad, amíg a vételár kifizetése hiánytalanul meg nem történik.

15. E-hulladék

Az e-hulladék átvételéről Kollégáinknál tud részletes tájékoztatást kérni.

IV. Megrendelés telefonon, e-mail útján

Megrendelését az alábbi telefonszámon: +36-96/259-992 és e-mail címén: info@elektraoutlet.hu jogosult közölni velünk. A telefonon/e-mailen leadott megrendelések feldolgozására, teljesítésére, szállítására, az alkalmazott fizetési módokra, a megrendelés kézbesítésére az ÁSZF III. fejezetét kell alkalmazni ezen fejezetben található esetleges eltérő rendelkezésekkel.

A telefonos, illetve e-mailes kapcsolatfelvétel esetén Kollégáinknak a megrendelés rögzítéséhez az alábbi adatokra van szüksége:

– számlázási adatok: vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), ország, irányítószám, település, utca, házszám, megye, cég esetén adószám;

– telefonszám;

– e-mail cím;

– eltérő szállítási adatok esetén: vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), ország, irányítószám, település, utca, házszám, megye;

– rendelési jegyzet (nem kötelező).

A telefonon vagy e-mailen leadott rendelés a Megrendelő igénybejelentésének (ajánlatának) minősül. A megrendelését a megrendelés megérkezését követően haladéktalanul visszaigazoljuk. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg a megrendelést követő 48 órán belül Önhöz, úgy mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő hozzánk, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Közöttünk akkor jön létre a megrendelt termékekre vonatkozó adásvételi szerződés, amikor Önhöz megérkezett a rendelést visszaigazoló e-mail.

A telefonon leadott rendelés alapján létrejött adásvételi szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt nem iktatjuk, az a későbbiekben nem lesz hozzáférhető (ide nem értve a visszaigazoló e-mailt, számlát).

V. Elállás

Önt az alábbiak szerint indokolás nélküli elállási jog illeti meg:

1. Megrendelés és az átvétel/ kiszállítás közötti időszakban

Ön jogosult indokolás nélkül törölni megrendelését a rendelési számra, megrendelő nevére és megadott adataira történő hivatkozással ÁSZF I.1. pontjában megadott elérhetőségeink egyikén írásban (e-mail, postai út)

– amennyiben rendelését hétköznap 17 óráig adta le, így ugyanezen a napon 17 óráig bezárólag,

– amennyiben a rendelését hétköznap 17 óra után, vagy hétvégén, munkaszüneti napon adta le, úgy a következő munkanap 17 óráig bezárólag.

A törlés csak akkor sikeres, ha Kollégánk vissza tudta igazolni kérését, amennyiben a törlés iránti kérelme bizonyos okokból nem volt teljesíthető, úgy jogosult a következő pontokban meghatározottak szerint elállni a szerződéstől.

2. Rendelés indokolás nélküli visszautasítása az üzletben történő átvételkor

Ön jogosult a megrendelt termékek vagy azok egy részének átvételét indokolás nélkül megtagadni. A Kollégánk a termék(ek) átvételének megtagadásáról jegyzőkönyvet vesz fel.

Amennyiben valamilyen akció keretében meghatározott mennyiség megvásárlása esetén biztosítottunk kedvezményes árat, úgy azok részleges visszautasítására nincs lehetőség. A visszautasított árucikkek vételára természetesen nem kerül felszámításra.

3. Rendelés indokolás nélküli visszautasítása a kiszállításkor

(Az e pontban foglaltakat kizárólag fogyasztók esetén kell alkalmazni.)

Ön jogosult a megrendelt csomag átvételét indokolás nélkül megtagadni. A kiszállítást végző futár a termék(ek) átvételének megtagadásáról jegyzőkönyvet vesz fel. A futárnál kizárólag a teljes csomag átvétele tagadható meg, amennyiben a rendelés átvételét részben kívánná csak megtagadni, úgy kérjük, hogy a V.4. pontban részletesen kifejtett eljárást (elállás) kövesse! A visszautasított árucikkek vételára természetesen nem kerül felszámításra, ugyanakkor a visszaszállítással felmerülő költségek (rendelési összegtől függetlenül) felszámításra kerülnek.

4. „14 napos” elállási jog jogszabály alapján

(Az e pontban foglaltakat kizárólag fogyasztók esetén kell alkalmazni.)

4.1. Határidő

Ön a

 • az árunak,

 • több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,

 • több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak

Ön vagy Ön által megjelölt átvevő általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a köztünk létrejött szerződéstől.

Az elállás joga Önt a megrendelés és a kiszállítás közötti időtartam alatt is megilleti.

4.2. Elállási jog gyakorlásának módja

Ezen elállási jogát az erre rendszeresített, jogszabály mellékletét is képező formanyomtatványon – XI. pont – vagy elállásra irányuló egyértelmű nyilatkozatával is tudja gyakorolni.

Elállási nyilatkozatát kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeink egyikére küldje meg részünkre:

E-mail: info@elektraoutlet.hu

Postacím: Benkő Dávid Dániel e.v. 9330 Szombathely, Öntő u. 30.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a fent megjelölt módok valamelyikén részünkre. Az elállási nyilatkozatának kézhezvételét kötelesek vagyunk a kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül e-mail útján visszaigazolni.

4.3. Elállási jog alóli kivételek

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben nem gyakorolhatja elállási jogát.

A fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével az elállás joga nem illeti meg Önt olyan zárt csomagolású áruk tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhetőek vissza: pl. hajformázók (hajvasaló, göndörítő, hajsütővas, kúpvas).

4.4. Visszatérítés

Amennyiben Ön eláll a köztünk létrejött a szerződéstől, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatérítjük az áruk vételárat és a kiszállítással felmerülő költségeit. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott a megrendelésekor, úgy nem vagyunk kötelesek visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, Önt a visszatérítési mód változtatásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mindaddig, amíg a termék(ek)et (árut) nem kaptuk meg, vagy annak feladását részünkre hitelt érdemlő módon (pl. postai, futárszolgálati igazolás a csomag felvételéről) nem igazolta, addig jogosultak vagyunk a visszatérítést visszatartani. A fenti kettő időpont közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illet meg minket a visszatartás joga abban az esetben, ha a terméket 9330 Szombathely, Öntő u. 30. szám alatti üzletünkben leadta.

4.5. Visszaküldés

A terméket (árut) elállása esetén köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállás közlésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni részünkre a termék feladási címére (ha nem biztos a visszaküldés címében ,érdeklődjön e-mail-ben ,kollégáink szívesen segítenek) . A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi részünkre a terméket.

A termék (áru) visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli, Vállalkozásunk annak megtérítését nem vállalja!

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az értékcsökkenéssel arányos összeget Vállalkozásunk az V.4.4. pontban rögzített visszatérítés szerinti összegbe beszámítja, azaz ez értékcsökkenéssel arányos összeggel csökkentve kerül visszafizetésre a vételár és a költség.

Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett áru jellege, vételára, valamint a használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. 

VI. Vállalkozás elállása

Vállalkozásunk jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől az alábbi esetekben:

 • a kiszállítás, üzletben történő átvétel ellenállhatatlan külső okból eredően akadályozott vagy ellehetetlenült– pl.: az útviszonyok állapota, időjárási szélsőség;

 • Vállalkozásunknál 3 (három) munkanapot meghaladó technikai akadály lép fel, ideértve mind a szerződés teljesítését lebonyolító szoftverek és számítástechnikai rendszerek, mind a termékek számlázását, csomagok összekészítését, szállítását lebonyolító eszközök hibáit;

 • a megrendelt termék tekintetében termékhiány áll be;

 • amennyiben Ön az ÁSZF III.10.1. pontjában meghatározottak szerint a személyes átvétellel megrendelt termék átvételéről határidőben nem gondoskodik.

Elállást tartalmazó írásbeli jognyilatkozatunkat az Ön által megadott e-mail címre küldjük meg haladéktalanul.

Elállásunk esetén az előre kifizetett (átutalás/online bankkártyás fizetés) ellenértéket legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszautaljuk az Ön által megadott bankszámlaszámra. A visszautalással kapcsolatban Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

VII. Szavatosság és jótállás

1. Kellékszavatosság

Ön Vállalkozásunk hibás teljesítése esetén a velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozásunk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozásunk költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

2022. január 01. napján új szabály lépett hatályba fogyasztó és vállalkozás közötti ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetén. Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, akkor a közöttünk létrejött adásvételi szerződés szerinti ingó áru vonatkozásában a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozásunk költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja.

Amennyiben Ön fogyasztó, akkor vállalkozásunk megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne számunkra, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.  

Amennyiben Ön fogyasztó, Ön jogosult akkor is – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a vállalkozásunk nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a jogszabály szerint (jelen ászf-ben a*-gal jelölt bekezdésben) meghatározott feltételeket, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozásunk megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a vállalkozásunk nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozásunk észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással. A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozásunk rendelkezésére kell bocsátania.

*A vállalkozásunknak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásunknak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

a) a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és

b) a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Amennyiben szavatossági probléma miatt jogszerűen eláll a szerződéstől, úgy a termék árát, a kiszállítással és visszaküldéssel kapcsolatos költségét vállalja megtéríteni a Vállalkozásunk.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Vállalkozásunk adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, úgy a szerződés teljesítésétől számított kettő éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Amennyiben Ön nem minősül fogyasztónak, abban az esetben a kellékszavatossági jogait a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési időn belül gyakorolhatja. Használt dolog esetén ez a határidő (fogyasztó és nem fogyasztó esetében is egyaránt) egy év.

Ön kellékszavatossági jogait vállalkozásunkkal szemben érvényesítheti, írásban (ÁSZF I.1. pontban megadott e-mail cím vagy postai levelezési cím útján).

Amennyiben Ön fogyasztónak minősül a teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket tőlünk vásárolta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után (jótállás esetét ide nem értve) azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön fogyasztónak minősül, úgy jogszabályi kötelezettségünk folytán törekednünk kell arra, hogy a kijavítást vagy a kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezzük. Amennyiben a határidőt nem tudnánk tartani, úgy kötelesek vagyunk Önt ezen tényről írásban tájékoztatni a kijavítás, csere várható időtartamáról.

Nem beszélhetünk hibás teljesítésről, ha a hiba oka a termék Ön részére történő átadását követően keletkezett, így például:

 • rendeltetésellenes használat, a használati útmutató figyelmen kívül hagyása,

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembehelyezést Vállalkozásunk vagy megbízottunk végezte, vagy ha az üzembehelyezést a fogyasztónak kellett elvégezni és szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutatóhibájára vezethető vissza),

 • rongálás, helytelen tárolás, kezelés,

 • elemi kár, természeti csapás következményeként.

2. Termékszavatosság (Kizárólag fogyasztót megillető jog)

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az VII.1. vagy VII.3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényét is érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

(Az e pontban foglaltakat kizárólag fogyasztók és új fogyasztási cikkek esetén kell alkalmazni.)

3.1. Vállalkozásunk értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor hatálya alá tartozik.

Hibás teljesítés esetén Vállalkozásunk a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, Kormány rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre. Használt termék esetén a fenti jogszabály szerinti jótállási kötelezettség nem terhel minket, tehát sem csomagolássérült, használt termék, sem esztétikai sérült, használt termék, sem tartozékhiányos, használt termék esetén.

3.2. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, ha fogyasztónak minősül.

3.3. Jótállás időtartama:

 • 10.000.-Ft összeget elérő, de 100.000.-Ft összeget el nem érő eladási ár esetén egy év;

 • 100.000.-Ft összeget elérő, de 250.000.-Ft összeget el nem érő eladási ár esetén kettő év;

 • 250.000.-Ft összeget elérő eladási ár felett három év.

A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napjával, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozásunk vagy megbízottunk végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

3.4. Tájékoztatjuk, hogy egyes termékek esetén előfordulhat, hogy a jogszabályon alapuló jótállás mellett a termék gyártója további jótállási kötelezettséget vállal, melyek a jogszabályon alapuló jótállástól eltérő (kedvezőbb) feltételeket is tartalmaznak. Ezért a vásárlást, valamint a nem jogszabályon alapuló jótállási igénye érvényesítését megelőzően a jótállási jegyen szereplő feltételeket alaposan szíveskedjen áttanulmányozni.

3.5. A vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikkel együtt megküldeni Ön részére a jótállási jegyet, amennyiben ezen kötelezettségünket nem teljesítenénk, úgy jótállási igényét a termék vételárának megfizetését igazoló bizonylattal is érvényesítheti. Ezért javasoljuk, hogy mindkettő okiratot őrizze meg.

3.6. A jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez egyes fogyasztási cikkek beüzemelése esetén a vállalkozásunk azt a követelményt támasztja Önökkel szemben, hogy a beüzemelést, beszerelést szakember végezze és ennek ténye a jótállási jegyen kerüljön rögzítésre. Erre azért van szükség, mert egyes fogyasztási cikkek megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és ez a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

Az alábbi termékek üzembehelyezését minden esetben szakember végezzel el:

-Beépíthető hűtő- fagyasztó (asztalos)

-Beépíthető tűzhely vagy sütő szett (villanyszerelő és asztalos)

-Beépíthető gáz-kerámia,-indukciós lap:(gázszerelő/villanyszerelő és asztalos) A főzőlapok esetében nagyon fontos a megfelelő szellőzés biztosítása.

– Szabadon álló villany, kombinált, vagy gáztűzhely: villanyszerelő/ gázszerelő.

– Beépíthető és szabadon álló mosogatógép: vízvezeték szerelő, illetve asztalos a beépíthető termékhez.

Azon készülékek, melyek gyártó által dug villás csatlakoztatással vannak ellátva, azok beépítése nem igényel szakembert: pl. mosógép, szárítógép, szabadon álló hűtő-fagyasztó.

3.7. Önt milyen jogok illetik meg jótállás alapján?

Elsősorban Ön a jótállási igényének érvényesítése során kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozásunk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. A többletköltség mértéke során figyelembe kell lenni a szerződésszegés súlyára, a termék új állapotban képviselt értékére, jótállási igény teljesítésével Önnek okozott érdeksérelemre.

Amennyiben Vállalkozásunk a kijavítást vagy kicserélését nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőben nem tud eleget tenni az Ön érdekeit kímélve, vagy amennyiben Önnek a kijavításhoz, vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy Ön jogosult igényelni az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozásunk költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

Amennyiben Ön a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, úgy nem hivatkozhatunk a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ön a kijavítás iránti igényét választása szerint a Vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az általunk a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy a termék kijavítása során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során részünkről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, Ön eltérő rendelkezése hiányában kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőségünk, akkor kötelesek vagyunk az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 (nyolc) napon belül Ön részére visszatéríteni.

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – Ön eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha Ön nem igényli a vételár arányos leszállítását, és Ön nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, akkor kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőségünk, akkor kötelesek vagyunk az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 (nyolc) napon belül Ön részére visszatéríteni.

Felhívjuk szíves figyelmét továbbá arra, hogy amennyiben a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény részünkre való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – Ön eltérő rendelkezése hiányában – kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket a 30 (harminc) napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőségünk, akkor kötelesek vagyunk az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül Ön részére visszatéríteni.

3.8. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítanunk. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozásunk, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

3.9. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a jogszabályi kötelezettségünk folytán törekednünk kell arra, hogy a kijavítást vagy a kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezzük. Amennyiben a határidőt nem tudnánk tartani, úgy kötelesek vagyunk Önt ezen tényről írásban tájékoztatni a kijavítás, csere várható időtartamáról.

3.10. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére történő (fentiek szerinti) átadását követően keletkezett, így például:

 • rendeltetésellenes használat, a használati útmutató figyelmen kívül hagyása,

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembehelyezést Vállalkozásunk vagy megbízottunk végezte, vagy ha az üzembehelyezést a fogyasztónak kellett elvégezni és a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutatóhibájára vezethető vissza),

 • rongálás, helytelen tárolás, kezelés,

 • elemi kár, természeti csapás.

3.11. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az VII.1. és a VII.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik a jótállási idő alatt.

4. Szervizgarancia

Vállalkozásunk minden általunk forgalmazott olyan háztartási nagygépre, amelynek jogszabály szerinti jótállási ideje nem haladja meg az 1 évet, a VII.4. pontban meghatározott, Kormányrendelet szerinti jótállási időn felül további 12 (tizenkettő) hónap szervizgaranciát vállal.

A Vállalkozásunk által, Önként vállalt szervizgarancia azt jelenti, hogy a rendeltetésszerű használat során meghibásodott (ide nem értve az esztétikai hibát, nem rendeltetésszerű használatból eredő hibát) háztartási nagygépet szervizünkben megjavítjuk azzal, hogy az esetlegesen szükséges alkatrész igazolt költségét Ön viseli, ugyanakkor javítással felmerülő munkadíjat nem számolunk fel.

Szervizgarancia érvényesítése esetén Ön köteles a termék szervizünkbe történő eljuttatásáról gondoskodni.

Jelen pontban meghatározott önkéntes szervizgarancia kizárólag vállalkozunk és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.

5. Igény érvényesítés módja

Kérjünk Önt, hogy amennyiben kellékszavatossági/jótállási igényét kívánja érvényesíteni, úgy igényét az info@elektraoutlet.hu e-mail címre vagy 9330 Szombathely, Öntő u. 30. szám alatti postacímre küldött levél útján, vagy üzletünkben személyesen felvett jegyzőkönyvön terjessze elő. Az bejelentéséhez a jótállási jegyet/vagy annak másolatát (jótállás esetén kötelező!) csatolja, a hiba jelenséget és az ügyintézéshez szükséges elérhetőségeit adja meg részünkre.

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön esztétikai sérült, csomagolássérült, tartozékhiányos terméket rendelt, úgy nem áll módunkban ezen hivatkozásra előterjesztett kellékszavatossági/jótállási igényét elfogadni. A Vállalkozásunk főprofilja az ilyen típusú termékek értékesítése, amelyre az egyes termékeknél, a honlap nyitóoldalán és jelen ÁSZF-ben is felhívjuk figyelmüket, így a vásárlást megelőzően lehetőséget biztosítottunk a termék lényeges tulajdonságainak megismerésére, amelyek ismeretében dönt/döntött Ön a termék megrendelése mellett. Természetesen amennyiben az ilyen kategóriába tartozó termékkel kapcsolatban más hiba/kifogás merülne fel, úgy az általános szabályok szerint járunk el.

Javasoljuk, hogy a termék csomagolását őrizze meg a jótállási/garanciális időszak alatt, mert a szervizbe történő beszállítást végző futárszolgálat a csomag felvételét megtagadhatja, ha annak csomagolása nem megfelelő.

6. Összefoglaló fogyasztók számára a kellékszavatossági/jótállási igény előterjesztésére nyitva álló határidőről

Termékkategória

Eladási ár

Jótállás

Kellékszavatosság

Új, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek, a jogszabály I. mellékletében felsorolt fogyasztási cikkek

(ideértve az új, de csomagolássérült, az új, de esztétikai sérült, az új, de tartozékhiányos terméket)

10.000.-Ft összeget elérő, de 100.000.-Ft összeget el nem érő eladási ár *

1 év

2 év

100.000.-Ft összeget elérő, de 250.000.-Ft összeget el nem érő eladási ár

2 év

2 év

250.000.-Ft összeget elérő eladási ár felett

3 év

2 év

*Szervizgarancia VII.4. pontban meghatározottak szerint.

Termékkategória

 

Jótállás

Kellékszavatosság

Használt termék

Csomagolássérült

Jótállás nem érvényes rá

1 év

Esztétikai sérült

Jótállás nem érvényes rá

1 év

Tartozékhiányos

Jótállás nem érvényes rá

1 év

7. Figyelemfelhívás a nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében

1. Minden háztartási készülék első bekapcsolásakor fontos, hogy megvárjuk míg a termék eléri a szobahőmérsékletet, hogy elkerüljük azt, hogy az elektromos alkatrészeken (pl.: paneleken) kialakult páracseppek zárlatot okozzanak.

2. Beépített tűzhely: kizárólag szakember által bekötött és beüzemelt termék esetén érvényesíthető a jótállás, melyet a jótállási jegyen erre vonatkozó, a szakember által kitöltött, bélyegzővel és aláírással ellátott bejegyzéssel fogadunk el. A termék fentiekkel ellenététes üzembehelyezése nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

3. Mosógép első beüzemelés előtt győződjön meg arról, hogy a dobrögzítő csavarok el vannak-e távolítva. Ezeket a gép hátulján találja, 4-5 darab azonos távolságra elhelyezkedő csavar. Ha nincsenek eltávolítva, akkor egy „10-es” kulccsal távolítsa el. Ha ezt nem teszi meg, akkor a dobrögzítő csavarokban (és ennek következtében a készülékben) kár keletkezik. A termék fentiek szerinti üzembehelyezése nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Egyes mosógépek esetében a gyártó a további dobrögzítésre hungarocell bakot alkalmaz, ezen alátámasztás eltávolítása kötelező, ellenkező esetben a készülékben javíthatatlan károk keletkezhetnek. A termék fentiek szerinti üzembehelyezése nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

4. Hőszivattyús szárítógép: A készülék első beüzemelésével a termék rendeltetési helyére történő szállításától, elhelyezésétől legalább 24 órát, az úgynevezett ülepedési időt meg kell várni. Mivel ez a készülék gázzal van töltve, így a szállítás során a rendszerbe töltött gáz és a szintetikus kompresszor olaj összekeveredhet. Ha nem várjuk meg az ülepedési időt, a rendszer eldugulhat, amelynek következményeként a készülék nem fog meleg levegőt termelni. A termék fentiek szerinti üzembehelyezése nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők, SBS hűtők: A készülék első beüzemelésével a termék rendeltetési helyére történő szállításától, elhelyezésétől legalább 24 órát, az úgynevezett ülepedési időt meg kell várni. Mivel ez a készülék gázzal van töltve, így a szállítás során a rendszerbe töltött gáz és a szintetikus kompresszor olaj összekeveredhet. Ha nem várjuk meg az ülepedési időt, a rendszer eldugulhat, amelynek következményeként a készülék nem fog meleg levegőt termelni. A termék fentiek szerinti üzembehelyezése nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

 

VIII. Panaszkezelés, jogérvényesítés

I. A termékekkel és a kiszállítással kapcsolatos panaszait, kifogásait az alábbiak szerint tudja közölni Vállalkozásunkkal:

1. Szóban az üzletben

Vállalkozásunk a szóbeli panaszát a lehetőségeihez képest igyekszik azonnal orvosolni. Ha arra nincs lehetőség, Kollégánk a panaszával nem ért egyet vagy Ön a panasz orvoslását nem tartja megfelelőnek, akkor munkatársunk a panaszról és álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv egy példányát átadja Önnek.

2. Szóban telefonon

Vállalkozásunk az ÁSZF I.1. pontjában megadott elérhetőségen is felveszi panaszait. A telefonbeszélgetésről jegyzőkönyvet készít és azt legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi Ön részére.

3. Írásban: postai úton, e-mail útján előterjesztett panasz

Vállalkozásunk az írásban érkezett panaszt legkésőbb annak beérkezését követő 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja, ugyanolyan módon, ahogy a panasz érkezett.

A panaszt, panaszról készült jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Vállalkozásunk három évig köteles megőrizni.

Amennyiben Vállalkozásunk panaszát elutasítja, úgy azt írásban megindokolja és tájékoztatja Önt arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint azt, hogy Vállalkozásunk igénybe veszi-e a fogyasztói jogvita rendezése érdekében a békéltető testületi eljárását.

II. Amennyiben Ön fogyasztó és az álláspontja szerint a panasza nem megfelelően került elbírálásra, úgy a jogvita rendezésére a panaszát az alábbi hatóságoknak küldheti meg:

1. Panaszát megküldheti az Európai Unió online vitarendezési platform (ODR platform) részére.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek akár egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végigmennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára.

2. Panaszával lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A testület eljárása az Ön kérelmére indul, amelyet a testület elnökéhez kell benyújtania. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Illetékesség

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A Békéltető testületek elérhetőségei: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Vállalkozásunk székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: 06-96-520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta elnök

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Weboldal: https://gymsmkik.hu/bekelteto

Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Vállalkozásunkat a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a testület értesítésének kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztó igényének jogossága és az ügy körülményei vonatkozásában, köteles tényállítását előadni, valamint az azt alátámasztó bizonyítékokat csatolni. Vállalkozásunk köteles továbbá a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (eseti alávetés) vagy ennek kizárására vonatkozó nyilatkozatát illetően válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.

Vállalkozásunk köteles biztosítani egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét a meghallgatáson kivéve, ha Vállalkozásunk székhelye/telephelye/fióktelepe nem az illetékes Békéltető Testületet működtető kamera szerinti megyében van bejegyezve.

A Vállalkozó nyilatkozik, miszerint békéltető testületnél általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

3. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság a panasz elbírálását követően fönt arról, hogy indít-e fogyasztóvédelmi eljárást, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldhatja meg. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal.

A kormányhivatalok elérhetőségei az alábbi linken megtalálhatóak: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

III. Bírósághoz fordulás joga

Ön jogosult az fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtt történő érvényesítésére.

IX. Vegyes rendelkezések

1. Hírlevélre történő feliratkozás

Kérésére akcióinkról, esetleges nyereményjátékainkról e-mail üzenetben küldött hírlevél útján értesítjük. Hírlevelet csak abban az esetben küldünk Önnek, ha vagy a regisztrációval egyidejűleg, vagy regisztráció nélkül erre külön feliratkozik. A hírlevelek marketing célt szolgálnak.

A hírlevelekkel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat az Adatkezelési tájékoztatóban találja, amely a honlapon szintén elérhető.

2. Felelősség

Ön a webáruházat kizárólag saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Vállalkozásunk nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni káráért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, valamint életet, testi épséget és egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség esetein kívül.

Vállalkozásunk nem vállal felelősséget különösen az alábbiakért:

– ha a webáruház használatában az internetes hálózatban fellépő hiba fennakadást okoz;

– bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért;

– akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért;

– bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén;

– Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért.

 

Ön köteles a webáruház használata során tartózkodni az olyan fajta magatartástól, amellyel harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat akár közvetlenül, akár közvetett módon sértene. A magatartásáért kizárólagosan Ön felel, az ilyen jogsértő esetben teljes mértékben együttműködünk az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

 

3. ÁSZF tartalma

Jelen ÁSZF Vállalkozásunk és Ön (mint vele szerződéses kapcsolatba lépő megrendelő, vevő) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

4. ÁSZF módosítása

Vállalkozásunk jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan, Ön tájékoztatása mellett módosítani. A módosításokat csak a módosítás honlapon történő közzétételét, Ön számára elérhetővé tételét követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

X. Irányadó jogszabályok

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről

 • 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról

 • 45/2014. (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

 • a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

Ide kattintva letöltheti az Általános Szerződési Feltétel dokumentumot

Ide kattintva letöltheti az Elállási/Felmondási nyilatkozatminta dokumentumot